Wie valt op

Alternatieve brandstoffen, cargo bikes, synchromodaal transport en BREEAM gecertificeerde distributiecentra: de logistiek in Nederland wordt langzaam maar zeker duurzamer. Het Klimaatakkoord van Parijs is inmiddels geen papieren tijger meer, maar een harde meetlat waar ook de logistieke sector niet omheen kan. De mobiliteitssector zal bijna 30 procent minder CO2 moeten uitstoten tussen 2017 en 2030 om de klimaatdoelen te halen. Dit is de forse uitdaging voor de grotere logistiek dienstverleners in Nederland, zeker als het transportvolume nog blijft groeien. Welke invloed heeft dit op de Top 100 Logistiek Dienstverleners van dit jaar?

Lees verder 


Foto in header kolom - 6:4 verhouding

Duurzaamheid telt 

Forse verschuivingen

Specialisatie loont 

De Top 100 is, na een complete herinrichting vorig jaar, in deze editie op één onderdeel veranderd. Net als in 2018 is de Top 100 samengesteld op basis van een indexscore die is gebaseerd op meerdere indicatoren. In de lijst van vorig jaar waren dat er vier: het aantal vaste medewerkers in Nederland, de netto omzet, het aantal m2 warehousing en deelname aan het Lean & Green programma.

 

In 2019 is hier een vijfde indicator aan toegevoegd: de duurzaamheid van distributiecentra. Er is voor gekozen om dit te meten door het aantal BREEAM gecertificeerde warehouses mee te wegen in combinatie met de hoogte van de BREEAM score(s). Duurzaam transport en warehousing is dus nog iets belangrijker geworden in de Top 100, maar speelt nog geen hoofdrol. De drie indicatoren ‘aantal medewerkers’, ‘netto omzet’ en ‘aantal m2 warehousing’ tellen ieder namelijk voor 30 procent mee in de indexscore, terwijl de twee duurzaamheidsindicatoren elk voor 5 procent meetellen. Het vaststellen van het aantal vaste medewerkers en netto omzet per bedrijf in Nederland is lastig te achterhalen in de logistieke sector. Uitgangspunt is de rapportage van de Kamer van Koophandel en andere beschikbare openbare data. Alle bedrijven die op basis van een eerste inventarisatie voor een plekje in de Top 100 in aanmerking komen, zijn gevraagd om de gegevens vervolgens te checken. Gecombineerd met de expertise van Buck Consultants International, die de inventarisatie verzorgt, is er een representatieve lijst samengesteld. Zo is voor het aantal m2 aan warehousing uitgegaan van de eigen database van Buck Consultants met daarin gegevens van 2.000 warehouses.

Bekijk de video over de meest duurzame distributiecentra

Duurzaamheid telt

Om het belang van duurzame logistiek mee te laten wegen is uitgegaan van de deelname aan het Lean & Green programma, uitgedrukt in Award of 1, 2 of 3 Stars en het aantal BREEAM gecertificeerde warehouses en de BREEAM scores. Dit zijn niet de enige duurzaamheidsinitiatieven in de sector, maar Lean & Green en BREEAM zijn wel de meest omvangrijke en breed gedragen programma’s die we in Nederland kennen. Voor alle vijf de indicatoren individueel geldt dat de waarde niet zaligmakend is, maar door ze in een indexscore te combineren ontstaat er net als in 2018 een stabiele basis onder de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019. Nog steeds geldt dat de Top 100 zich concentreert op bedrijven in de contract- en distributielogistiek, die de goederen ook op- en overslaan en mogelijk bewerken in een warehouse. Bulkvervoerders, post- en koeriersdiensten, verhuizers, spoor- en binnenvaartoperators, expediteurs… dit jaar zijn ze wederom niet meegenomen in de lijst. De logistiek dienstverleners die worden genoemd op deze lijst regisseren een deel van de ketens voor hun klanten, vaak met specifieke Value Added Logistics activiteiten in de warehouses.

Lees ook: BREEAM voor dc’s: excellent en outstanding zijn de norm

Forse verschuivingen

Kijkend naar de top 10 van dit jaar zien we grotendeels dezelfde bedrijven als in 2018. DHL Supply China/Freight Forwarding prijkt bovenaan en staat net als vorig jaar op nummer 1. Op het eerste oog lijkt het er op dat er maar weinig verrassingen te vinden zijn in de top 10, maar schijn bedriegt. Meest opvallend is dat DSV Solutions/Road is opgerukt van positie 10 naar positie 2, en DHL inmiddels op de hielen zit. Een belangrijke reden voor deze stijging is de overname van Panalpina eerder dit jaar, ook een top 50-speler in 2018. Het Duitse Kühne + Nagel moet een plaatsje inleveren, maar staat met een bronzen medaille nog steeds op het podium. Nummer 4 is het Amerikaanse XPO Logistics, terwijl we op nummer 5 met CEVA Logistics het eerste concern met Nederlandse wortels zien. De posities 6 Schenker Logistics, 7 Rhenus Logistics en 8 Mainfreight handhaven zich als Nederlandse dochters van buitenlandse moedermaatschappijen in de top 10, terwijl we op plaats 9 en 10 met Ewals Cargo Care en Vos Logistics de eerste Nederlandse (familie)bedrijven zien. Uiteraard zijn de internationale spelers met een Nederlandse dochter in de meerderheid in de top 10, maar de top 10 bestaat dus niet alleen uit buitenlandse bedrijven.

Wie valt op_588

Specialisatie betaalt zich uit

Hoe ziet de rest van de Top 100 eruit? Bleckmann voert op nummer 11 de rest van de ranglijst aan en heeft een forse sprong gemaakt ten opzichte van 2018 (positie 22). Net als Neele-Vat Logistics op nummer 17 en de twee hoogste nieuwe binnenkomers AB Texel Group op 22 en Imperial Logistics op nummer 28. Alle vier de bedrijven laten zien dat specialisatie onontbeerlijk is om je te onderscheiden op de markt, met respectievelijk een specialisatie in retail, zeehaven, agrofood en chemie. Dit geldt ook voor de meeste andere bedrijven buiten de top 10, denk bijvoorbeeld aan de supermarktvervoerders
Simon Loos en Peter Appel Transport, en koel-vriesspecialisten als Kloosterboer. PostNL Logistics rukt ook op naar plek 25, duidelijk gestuwd door de e-commercegroei. De fusie van Post-Kogeko en Visbeen tot Daily Logistics zorgde voor een notering op nummer 54, terwijl hightech dienstverleners als Samsung SDS en Ingram Micro/Docdata binnenkomen op 57 en 58. Nunner Logistics stijgt mede door zijn activiteiten op de Nieuwe Zijderoute naar 73, terwijl er tussen nummer 80 en 100 ook nog 10 nieuwe binnenkomers te ontdekken zijn. Ook in 2019 zit er dus voldoende beweging in de ranglijst.

Download de Poster Top 100 Logistieke Dienstverleners met bijbehorende whitepaper


Whitepaper en poster

Wie valt op

8/9
Loading ...