Sorteren met robots

Lees verder 

PostNL heeft in Nieuwegein het meest gerobotiseerde sorteercentrum voor de sortering van kleine pakketten geplaatst om de landelijke operatie sneller en efficiënter te maken. Iris van Wees, directeur operatie pakketten bij PostNL: “De stroom aan kleine pakketten brengen we voor een groot deel onder in Nieuwegein. Hierdoor kan dit sorteercentrum de distributiecapaciteit in ons bestaande netwerk aanzienlijk verbeteren. Het geeft ons letterlijk meer lucht in de andere depots. Niet alleen qua aantallen pakketten, ook qua efficiency; kleine pakketten worden in de reguliere depots op trays geplaatst. Dat is een handeling die we straks veel minder hebben.” 

Robots bij PostNL

5/12
Loading ...