Foto in kolom - 6:4 verhouding

10 Trends in WMS

Digitalisering, cloud-technologie en e-commerce zorgen ervoor dat de WMS-markt een nieuwe fase ingaat. Leveranciers investeren flink in hun pakketten om de flexibiliteit te kunnen bieden die nodig is in de hedendaagse logistiek. Bovendien introduceren WMS-leveranciers nieuwe implementatiemethoden om pakketten sneller en met minder risico’s in gebruik te nemen. WMS-expert Jeroen van den Berg signaleert 10 trends na onderzoek van 22 WMS-pakketten voor WMS-vergelijker: wms-software.eu

Digitalisering

Krapte arbeidsmarkt

Versnelde implementatie

Zelf pakket inrichten

Nieuwe aanbieders

Cloud

Android

Continue updates

Abonnementen

E-commerce

Digitalisering

Bedrijven zijn druk bezig met het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. Bestaande bedrijfssoftware biedt onvoldoende bruikbare data en vergt veel handmatige bijsturing. Ondernemingen vervangen hun ERP en WMS door moderne varianten. Vorig jaar constateerde Jeroen van den Berg nog dat voornamelijk logistiek dienstverleners en groothandels in WMS investeerden. “Dit jaar zien we de vraag bij logistiek dienstverleners enigszins stagneren, wellicht doordat ze het druk hebben met new business. De vraag bij groothandels zet zich onverminderd voort dit jaar. Bovendien zien we een opkomende vraag naar WMS vanuit de e-commerce”, stelt de WMS-expert op basis van onderzoek naar 57 WMS-projecten in 2018 en in dit jaar.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Krapte op de markt

Door de toegenomen vraag hebben WMS-aanbieders het druk. Veel partijen zitten al maanden vooruit volgeboekt. Softwareverkopers kijken kritisch volgens Van den Berg met welke potentiële klanten ze in gesprek gaan. Tegelijkertijd hebben leveranciers moeite om op te schalen. Het is lastig om nieuwe mensen te werven en op te leiden. WMS-implementaties zijn complex en vragen diepgaande kennis van IT en bedrijfsprocessen van implementatieconsultants. De krapte zorgt ervoor dat wachttijden oplopen.

 

Versnelde implementatie

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, zoeken leveranciers volgens Van den Berg naar manieren om hun WMS sneller te implementeren. Doorsnee implementaties hebben een doorlooptijd van 6 tot 8 maanden en vragen inspanningen van zo’n 150 tot 200 dagen van implementatieconsultants. We zien de omvang van projecten echter afnemen naar doorlooptijden van 3 tot 4 maanden met budgetten van 50 tot 100 dagen. Om dat te bewerkstelligen zoeken leveranciers alternatieven voor de traditionele watervalmethode. Enerzijds volgen ze een zogenaamde agile scrum aanpak waarbij ze, in korte sprints, telkens delen van de software werkend opleveren zonder diepgravende voorstudies. Anderzijds gebruiken ze templates met vooraf gedefinieerde instellingenper branche, waardoor ze met weinig aanpassingen het systeem werkend kunnen maken. Bij beide aanpakken worden complexe optimalisaties met opzet uitgesteld naar vervolgprojecten om tijd en risico’s te beperken. Naderhand hebben gebruikers namelijk een beter beeld van de werking van pakketten en zijn optimalisaties eenvoudiger te realiseren. Bovendien wordt voorkomen dat allerhande aanpassingen aan pakketten worden gedaan die in de praktijk overbodig blijken. Van den Berg ondervroeg leveranciers naar hun meest gebruikte aanpak. Onderstaande tabel laat zien dat zowel de traditionele watervalmethode als de moderne methodes populair zijn. Bovendien hanteren veel leveranciers meerdere methodes en kiezen ze per project een aanpak die past. We merken overigens wel dat het uitstellen van optimalisaties naar vervolgprojecten nog onwennig verloopt. Enerzijds hebben gebruikers moeite om hun wensen los te laten. Hier ligt dan ook een belangrijke rol voor implementatieconsultants om ideeën kritisch tegen het licht te houden. Anderzijds zien we dat bedrijven de optimalisaties vergeten als het pakket eenmaal loopt.

10 WMS trends_501

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Zelf het pakket inrichten

Na de implementatie blijven gebruikers van traditionele WMS-pakketten veelal afhankelijk van leveranciers als ze iets willen veranderen. Dat kost veel tijd en geld. Moderne pakketten bieden meer en meer mogelijkheden om zelf aanpassingen te doen. Onderstaande tabel toont welke opties de geïnventariseerde pakketten bieden. Gebruikers en magazijnlocaties beheren, processen wijzigen en zelf data exporteren zijn gangbare doe-het-zelffuncties. Dat geldt nog niet voor het aanpassen van RF-dialogen, het ontwerpen van documenten/labels of het bouwen van maatwerk. Bij de meeste pakketten kun je overigens wel zelf labels en documenten maken door externe tools als BarTender of NiceLabel op het WMS aan te sluiten. Het valt op dat in de praktijk voornamelijk grote bedrijven gebruik maken van de doe-het-zelfmogelijkheden. Kleine bedrijven hebben doorgaans geen mensen beschikbaar voor dit specialistische werk en laten het liever aan leveranciers over. Echter het feit dat aanpassingen eenvoudig gedaan kunnen worden, biedt ontegenzeggelijk voordelen.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Nieuwe aanbieders

De toegenomen vraag naar WMS biedt tevens kansen voor nieuwe aanbieders. Buitenlandse WMS-aanbieders, als CIM en Descartes uit Duitsland en Generix en Hardis uit Frankrijk, komen met bestaande pakketten naar ons land. Daarnaast verschijnen er lokale leveranciers, als Aratus en IJO, die een nieuw pakket op de markt brengen. Ook Oracle heeft het portfolio uitgebreid met een nieuw WMS.

 

Cloud

Cloud technologie lijkt door te breken in magazijnen. Waar het op veel andere terreinen al ingeburgerd is, kijkt de magazijnwereld nog wat schuchter naar de cloud. Magazijnprocessen zijn kritisch en dataverkeer is intensief en dan willen managers niet afhankelijk zijn van een systeem uit een internetkabeltje. Daar staat echter tegenover dat de cloud het gemakkelijker maakt om pakketten te implementeren, beheren en actualiseren. Gezien het toenemende belang om processen continu te optimaliseren, kiezen steeds meer bedrijven voor de flexibiliteit van cloud software. Leveranciers gaan mee in deze trend. Traditioneel waren WMS-pakketten zogenaamde client/server systemen. Het WMS draaide op een centrale server die in de computerruimte stond (on premise) en op alle Pc’s en RF-terminals van gebruikers draaide client software. Bij cloud software werken gebruikers via een web browser. Er hoeft dan geen client software meer op hun devices te draaien. Bovendien staan de servers in de cloud, niet meer on premise en worden geheel door WMS-aanbieders beheerd. Overigens zijn er ook tussenvormen waarbij gebruikers wel via een webbrowser werken, maar de server-software nog steeds apart geïnstalleerd is voor het bedrijf (web-based software). Onderstaande tabel laat zien dat leveranciers de overstap naar de cloud maken. Nog altijd draait 32 procent van de onderzochte pakketten uitsluitend on premise. Eveneens 32 procent van de pakketten is naar keuze zowel via de cloud als on premise leverbaar. Als we daar de 18 procent cloud-only pakketten bij optellen, dan is 50 procent van de pakketten inmiddels vanuit de cloud beschikbaar. Een mijlpaal volgens Van den Berg want we mogen er vanuit gaan dat dit percentage de komende jaren verder stijgt.

10 WMS trends_502

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Android

Leveranciers steken al met al veel tijd in technische vernieuwing. Daarbij gaan ook de RF-schermen van de orderverzamelaars op de schop. In de begintijd zagen RF-schermen eruit als oubollige DOS-schermen. Vervolgens kwamen er grafische schermen op mobiele apparaten met Windows Mobile als operating system. Microsoft heeft echter aangekondigd de ondersteuning van het mobiele besturingssysteem eind dit jaar te staken. Hardware-leveranciers hebben inmiddels voor Android gekozen als nieuwe standaard. Zodoende zijn WMS-leveranciers bezig om hun software geschikt te maken voor Android.

 

Veel leveranciers bieden op dit moment meerdere soorten RF-schermen aan. Onderstaande grafiek laat zien dat bijna een derde van de leveranciers nog altijd tekstschermen kan leveren. Dit kan handig zijn als je reeds over een groot aantal RF-terminals beschikt met oude technologie. Die kun je dan nog een tijdje blijven gebruiken. Windows Mobile wordt door 82 procent ondersteund, veelal om dezelfde reden. Deze technologieën zullen de komende jaren uitfaseren. Maar liefst 86 procent van de pakketten biedt inmiddels Android. Her en der zijn de versies nog wel in ontwikkeling en slechts beperkt toegepast.

10 WMS trends_503

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Continue updates

Een belangrijk voordeel van de cloud is dat leveranciers hun software eenvoudig kunnen actualiseren naar nieuwe versies. Upgrades van traditionele software, vaak met bergen maatwerk, waren complete herimplementaties. Nu zie je dat cloud-pakketten frequent overgaan naar nieuwe versies. Hierdoor veroudert de software niet en hoef je evenmin lastige upgrade-projecten te doen. Doordat de verschillen tussen versies klein zijn, valt het testwerk reuze mee en merken gebruikers weinig van overgangen.

 

De tabel laat zien dat inmiddels 18 procent van de pakketten deze service biedt. Bij 55 procent van de pakketten hoef je niet elke nieuwe versie direct in gebruik te nemen, maar ben je wel verplicht om per 2-3 jaar te upgraden. Zo blijft WMS redelijk actueel. De overgang naar de nieuwe versie heeft dan echter wel wat meer voeten in de aarde. Ten slotte kan bij 27 procent van de pakketten een versie net zolang worden gebruikt als een gebruiker zelf wil. Op zich klinkt dat mooi. De keerzijde is doorgaans wel dat het pakket minder goed is voorbereid op updates, wat ze aanzienlijk lastiger maakt.

10 WMS trends_504

Bron: wms-software.eu, 2019

 

Abonnementen

Ook prijsmodellen van WMS-pakketten gaan op de schop. Voorheen werd bij aanschaf een bedrag betaald voor de software en daar kwam jaarlijks een percentage van circa 20 procent bij voor onderhoud en support. Tegenwoordig vraagt een toenemend aantal leveranciers niet meer een bedrag vooraf voor de software, maar wordt uitsluitend een maandelijks abonnementsbedrag gerekend. Dat bedrag is inclusief gebruik van de software, onderhoud, support, upgrades, hosting en beheer. De initiële aanschafkosten voor een WMS worden daardoor aanzienlijk lager. De kosten voor de implementatie-uren worden overigens nog wel vooraf in rekening gebracht. 

10 WMS trends_505

Bron: wms-software.eu, 2019

 

E-commerce

E-commerce drukt een zwaar stempel op de markt. Niet alleen B2C webshops maar het gehele bedrijfsleven krijgt te maken met kleinere orders, snellere leveringen en wisselende assortimenten. Om aan de hedendaagse eisen te voldoen voegen WMS-leveranciers allerlei nieuwe logica en werkmethoden aan hun pakketten toe.

 

Een kenmerkende verandering is de continue stroom van orders met korte levertijden. Van oudsher kwamen op dag 1 de klantorders binnen en werden ze in de nacht verwerkt in de systemen. Op dag 2 werden de orders verzameld om op dag 3 naar de klant te gaan. Om het werk in goede banen te leidden, hanteerden WMS-pakketten waves met orders die tegelijkertijd werden vrijgegeven voor orderverzamelen. Zo werd wave voor wave het werk afgerond.

 

Vanwege de continue stroom van orders die tegenwoordig dezelfde dag nog verzonden moeten worden, kan het zijn dat een order die vijf minuten geleden ontvangen is in de eerstvolgende pickronde mee moet, terwijl een order van gistermiddag nog even mag wachten. Het WMS dient dus tot het laatste moment te wachten met het samenstellen van taken voor orderpickers. De traditionele wave-methode waarbij alles van tevoren werd doorgerekend en vastgelegd past daar niet bij. Moderne WMS-pakketten bieden steeds meer mogelijkheden om waveless te werken.

 

Ook signaleert Van den Berg dat bedrijven andere werkwijzen hanteren voor het verzamelen van kleine orders. Bijvoorbeeld door meerdere kleine orders tegelijk te verzamelen en tijdens het picken al per order in de juiste doos te leggen. Het WMS moet dan vooraf uitrekenen hoe groot de doos voor iedere order moet zijn en welke orders per orderpickronde het best gecombineerd kunnen worden voor een efficiënte looproute. Verder is het inpakken en verzendgereed maken van de orders een intensief proces in weblogistiek waarvoor efficiënte WMS-ondersteuning nodig is.

 

Conclusies

Op basis van zijn onderzoek stelt Van den Berg vast dat de WMS-markt enorm in beweging is met cloud technologie en e-commerce als voornaamste aanjagers. Leveranciers zijn druk bezig om pakketten technisch en functioneel te vernieuwen. Ook wordt er veel energie gestoken in het vereenvoudigen van implementaties. Van den Berg: "Wel zien we dat leveranciers nog zoeken welke richtingen ze kiezen. Ga je dit jaar op zoek naar een nieuw WMS, vraag leveranciers dan naar hun visie op deze 10 trends. Dan weet je dat ze je niet alleen nu, maar ook in de toekomst verder kunnen helpen."

Inschrijven Warehouse Insight

10 WMS trends

12/13
Loading ...