Suezstremming zet iedereen op scherp Wat moet er anders in supply chains?

Zowel de uitbraak van corona als de stremming van het Suezkanaal hebben laten zien dat verschillende bedrijven data uit de logistieke keten niet zo effectief gebruiken als ze wel zouden kunnen doen. Ook schort het aan ketensamenwerking. Een verandering in denken en handelen is nodig, inclusief de adoptie van nieuwe digitale tools en het anders kijken naar voorraad.


Foto in header kolom - 6:4 verhouding

Logistieke data 


Ketensamenwerking


Logistieke dienstverlening 

De disruptie als gevolg van lockdowns en de stremming van het Suezkanaal drukten veel bedrijven met de neus op de feiten. Ketens kwamen tot stilstand, onderdelen en producten waren out-of-stock of moesten van elders komen.

Chakri Gottemukkala

Chakri Gottemukkala

“Logistieke data niet los van elkaar analyseren”

Sneller beslissen op basis van data

Bedrijven moeten leren om snellere beslissingen op basis van data te nemen. Dat vindt Chakri Gottemukkala, medeoprichter en bestuursvoorzitter van o9 Solutions. “Een IBP-platform is daarvoor beter dan eerst binnen bedrijfsafdelingen iets te beslissen en vervolgens merken dat de losse beslissingen niet uniform zijn.” Gottemukkala deed zijn uitspraak tijdens AIM10x, een online evenement dat de leverancier organiseerde. Hoewel de ceo zaken aanhaalt als Covid-19 en de kanaalstremming, ligt volgens hem de basis voor de grootste uitdagingen waar bedrijven voor staan dus elders. “Het is vandaag de dag niet zinvol meer om in silo’s te denken. Een beslissing op basis van salesdata alleen, is niet goed genoeg. Om die reden ben ik dit bedrijf gestart. Als je planning-, supply- en demand data allemaal los gaat analyseren, dan ben je echt teveel tijd kwijt bij het reageren op een verandering in de keten. Dan heb je misschien wel een maand nodig, dat is pure verspilling.”

 

 

 

 Ketensamenwerking intensiveren

Machiel van der Kuijl

Machiel van der Kuijl

“Geef aandacht aan de eindklant in de keten ”

De gevolgen van dit soort incidenten zijn volgens van der Machiel van der Kuijl, directeur van brancheorganisatie Evofenedex enorm groot voor het realiseren van klantwaarde. De fabricage loopt achter. De gemiste omzet in dienstverlening is dan ook enorm. “Daarom moeten we de gevolgen van dit soort incidenten gezamenlijk aanpakken.” Van der Kuijl is een pleitbezorger van meer ketensamenwerking. “Dit is een mooie live case, maar laten we de samenwerking blijvend intensiveren en de eindklant in de keten in gedachte nemen.”
Er ligt een behoorlijke focus op kosten, maar er zou meer focus moeten komen op de service aan de klant in de langgerekte keten, die containerlijnvaart met zich meebrengt, vindt Van der Kuijl. “Dat betekent meer samenwerken, dan wordt de klantwaarde hoger.” Van de Kuijl hoopt dat de Logistieke Alliantie, die een aantal jaren terug door TLN en Evofenedex nieuw leven is ingeblazen, samen met de Topsector Logistiek kan helpen de logistieke meerwaarde in 2040 voor Nederland flink te vergroten. Begin juni vindt daarover een fundamentele discussie plaats met de Logistieke Alliantie.

 

 

Anders plannen en voorraad houden

Peter de Vries

Peter de Vries

“Behoefte aan opslag- en dc-ruimte neemt  flink toe”

Bij de blokkade van het Suez kanaal was het snel duidelijk dat dit niet zonder impact op de wereldwijde goederenstromen en dichterbij op de Nederlandse markten voorbij kon gaan. “De timing zorgde voor extra impact want containervaart was al verstoord en containers werden steeds duurder, waardoor calculaties over de kop gingen”, aldus Peter de Vries, algemeen directeur Snel Shared Logistics en board member bij Vos Logistics. “De gevolgen van ‘Suez’ zijn voor de korte termijn enerzijds beperkt, de hardlopende consumenten goederen zoals de tuinsets zijn al binnen, die zijn veelal al in de winter in opslag genomen. Wat nu onderweg is, is voor later dit jaar, zoals bijvoorbeeld kerstspullen. Grote importeurs, groothandels en retailers bestellen over het algemeen ruim op tijd en houden voorraad aan, kleinere spelers bestellen vaker in kortere tijdvensters, daar kunnen problemen ontstaan. De Vries constateert dat de behoefte aan opslag- en dc-ruimte na het afgelopen jaar duidelijk toeneemt. Tegelijkertijd zijn echte strategiewijzigingen bij bestellen plannen en voorraad aanhouden nog niet echt zichtbaar.”

Cuno Vat

Cuno Vat

“Meer druk op de keten door voorraadtekort”

Neele-Vat constateert ook dat de druk op supply chains door voorraadtekorten en inefficiënties in afhandeling verder op loopt. “Het gaat daarbij om inkomende stromen van uiteenlopende aard met bestemming Nederland of verder in het achterland. Vanuit het perspectief dat voorraad een kosten post is zitten veel bedrijven nog steeds in het just in time model”, zegt Cuno Vat, hij is ceo van Neele-Vat Logistics. “Het opbouwen van voldoende voorraad is een must of het nu gaat om onderdelen accessoires of complementaire producten om vanuit een breed en compleet assortiment te kunnen blijven verkopen. Bij binnenkomende containers is er al 2 à 3 maanden sprake van een infarct. Daar komt dus het effect van de Suez-blokkade bij."
Grote hoeveelheden containers zorgen voor overvolle terminals en leverden uitdagende omstandigheden voor de handling en de afvoer gaat met vertraging, waardoor opslag in het warehouse en afvoer naar het achterland ook onder druk komt, met inefficiëntie tot gevolg.

Grip op data analytics en dashboarding

Suezstremming zet iedereen op scherp

3/10
Loading ...