West-Brabant Corridor
na drie jaar is het tijd om op te schalen

Om iets te doen tegen de oplopende wachttijden in de Rotterdamse haven sloegen drie jaar geleden deepsea- en inlandterminals in de haven van Rotterdam, verladers en vervoerders de handen ineen in West-Brabant-Corridor (WBC). De deelnemers kijken nu tevreden terug op de eerste drie jaar van dit ketensamenwerkingsverband en willen opschalen nu de opstartfase achter de rug is.

Lees verder 

Binnen de WBC bundelen Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals (CCT) Moerdijk en Oosterhout Container Terminal (OCT) containerlading op de route tussen de logistieke hotspots Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en Rotterdam.

 

Oplopende wachttijden

Het WBC is ontstaan vanuit het zogeheten sector brede containerbinnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 initieerde naar aanleiding van de oplopende wachttijden voor containerbinnenvaartschepen aan de deepsea-terminals in de Rotterdamse haven.

 

Verhoging bezettingsgraad

Dat resulteerde in de opzet van de WBC Binnenvaartschepen combineren bij de terminals in Moerdijk, Tilburg en Oosterhout lading voor één deepsea-terminal in Rotterdam of andersom. Dit verhoogt hun bezettingsgraad, waardoor minder schepen moeten worden ingezet en de wachttijden aan de deepsea-terminals verkleinen.

West-Brabant Corridor
West-Brabant Corridor

Ketensamenwerking stimuleren

Het Havenbedrijf heeft dit initiatief in de opstartfase ondersteund om de ketensamenwerking te stimuleren. Ruim 12 procent van het containerbinnenvaartvolume van en naar de Maasvlakte terminals in Rotterdam wordt over deze corridor vervoerd.

 

Minder truckvolume

De resultaten zijn veelbelovend. Niet alleen heeft de WBC circa 75 procent minder afwijkingen op de aangevraagde bezoekafspraken bij de deepsea-terminals, ook kwamen er 30 procent minder binnenvaartschepen bij deze terminals aan en is het truck-volume met 20 procent gedaald.

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Het bundelingsinitiatief in West-Brabant heeft ook navolging gekregen in Noord-Limburg. Twee jaar geleden is daar Limburg Express gestart, een samenwerkingsverband waarin European Gateway Services (EGS), Barge Terminal Born en de Danser Group hun krachten hebben gebundeld. De Limburg Express onderhoudt een reguliere binnenvaartverbinding tussen Born, Venlo en de ECT Delta terminal in Rotterdam. De partners hebben onlangs aangekondigd dat we willen opschalen naar een 2.0-variant, waarbij een extra schip zal worden ingezet, die ook andere terminals in Rotterdam aanloopt. De Limburg Express is bijzonder vanwege de samenwerking tussen twee inlandterminals in Limburg, die voorheen ECT met eigen schepen bedienden. In Rotterdam kan er, dankzij de bundeling, gebruik worden gemaakt van fixed windows bij de ECT Delta terminal. Hierdoor wordt het schip volgens een vaste planning afgehandeld

Groei containervolume WBC

Daarnaast is de gemiddelde call-size per barge verdrievoudigd ten opzichte van de start en de totale havenverblijftijd van de binnenvaartschepen met 30 procent teruggebracht. Het containervolume op de WBC is met 12 procent gegroeid ten opzichte van de start en afkomstig van het wegvervoer.

 

Meer aandacht voor duurzaamheid

“Ons product is betrouwbaarder geworden”, zegt Luc Smits, directeur van CCT Moerdijk. “Klanten zijn tevreden en onze planners vinden hun werk weer leuk. Door nog meer verladers te overtuigen van de WBC kunnen we op termijn de volumes verder verhogen en de kosten verlagen. We zijn volop aan het verbeteren door automatisering en het maken van nog betere afspraken met klanten. Helaas is vanwege Covid-19 het wegvervoer tussen Rotterdam en de achterlandterminals weer toegenomen. Het wegvervoer heeft de tarieven verlaagd. Ik verwacht dat het thema ‘duurzaamheid’ na de pandemie weer sterker naar voren zal treden. Op dat moment staan wij helemaal klaar.”


Luc Smits

Luc Smits:

“Klanten zijn tevreden en onze planners vinden hun werk weer leuk. Door nog meer verladers te overtuigen van de WBC kunnen we op termijn de volumes verder verhogen en de kosten verlagen.” 

Hergebruik containers speerpunt

Arie Rietveld , directeur van OCT, is nog enthousiaster en stelt dat de eerste drie jaar van het samenwerkingsverband ‘fantastisch zijn verlopen’. “In Moerdijk is een grote verbetering gemaakt in de centrale planning. Grote klanten geven aan dat onze performance sterk verbeterd is. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe, in Nederland gebouwde, duwbakken. Hergebruik van containers binnen de regio is een van onze speerpunten.”

 

“Door nog meer verladers te overtuigen van de WBC kunnen we op termijn de volumes verder verhogen en de kosten verlagen”

 

Ook meldt Rietveld dat van Moerdijk volgend jaar nog meer een draaipunt wordt voor empty equipment. Tussen de Heineken-terminal in Alphen aan den Rijn en Moerdijk realiseren we dit jaar ook een vaste lijn met elektrische schepen, in samenwerking met het Zero Emission Services-consortium (ZES)

We investeren dus ook in de vergroening van de binnenvaart; 22 keer op-en-neer per week. Zoiets bereik je alleen door schaalgrootte. Enkele jaren geleden moesten deze schepen nog hoppen tussen meerdere terminals.”

 

Vertaalslag naar eindklanten

De Rotterdamse deepsea-terminals spreken van een geslaagd binnenvaartconcept. Rotterdam World Gateway (RWG): “De WBC sluit goed aan op de behoefte van zowel onze rederijen en verladers als de deepsea-terminal zelf. De grote call-sizes zijn hard nodig om de vertaalslag te maken van de allergrootste deepsea-schepen naar individuele eindklanten. Via de vaste, directe dienstverlening tussen RWG en de drie inlandterminals bereiken we voor klanten op betrouwbare wijze een groot gebied.”

 

Betrouwbaar ketenproduct

APM Terminals laat weten dat het door de bundeling in het achterland kan zorgen voor een snelle en tijdige afhandeling. “Dit in combinatie met het vaste vaarschema van de WBC zorgt voor een betrouwbaar keten product voor de verlader.”

 

Dienstverlening verbreden

Luc Smits en Arie Rietveld hebben groot vertrouwen in de toekomst van de WBC. “De opstartfase is voorbij en het vertrouwen in elkaar is gebleken. We zijn in Nederland een van de weinige initiatieven waarbij (drie) onafhankelijke bedrijven over de eigen schaduw heen stappen en de krachten bundelen. Dit bewijst dat ook samenwerking over en weer voordeling kan zijn. Het hoeft niet altijd een overname te zijn. We willen verder groeien en onze dienstverlening verbreden.”

 

Decentralisatie supply chains

West-Brabant Corridor

8/10
Loading ...