Hoe staat de logistiek ervoor in 2020?

Logistiek dienstverleners zijn redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen van dit jaar. De krappe marges en het personeelstekort blijven wel een punt van zorg. Ook de volumegroei neemt af. Daarentegen is er steeds meer aandacht voor de duurzame transitie, nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen om uiteindelijk te komen te betere bedrijfsresultaten.

Lees verder 


Omzet stijgt

 De omzet zal naar verwachting met 16 procent stijgen, tegenover gemiddeld bijna 17 procent voor het mkb als geheel. Dat blijkt uit een nieuw marktrapport van het landelijke accountantsnetwerkorganisatie SRA.

 

Nieuwe verdienmodellen

Volgens het onderzoek zal er dit jaar vanuit logistieke mkb-bedrijven veel aandacht uitgaan naar initiatieven rond de duurzame transitie en het Klimaatakkoord. Dit soort ontwikkelingen vergt, zo constateren de opstellers van het onderzoek, (soms grote) investeringen en een andere manier van denken, maar biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen. Denk aan meer doen met data.

Foto in kolom 6:4 verhouding

Ondernemers in de logistiek zien voor 2020 vooral kansen in economische ontwikkelingen en in marktontwikkelingen. Het probleem is echter dat logistieke bedrijven zelfs in een hoogconjunctuur, zoals in de afgelopen jaren, nauwelijks marge overhouden op de volumes die zij vervoeren. De prijs is bij opdrachtgevers in veel gevallen namelijk nog een selectiecriterium. Daarom zien transporteurs efficiënter werken als een belangrijke kans voor de komende twaalf maanden.

Personeelstekort potentiële rem

De personeelskosten gaan in de logistiek in 2020 naar verwachting sterker omhoog dan in het mkb als geheel: 6,5 procent versus 5,4 procent. Dit sluit aan bij de belangrijkste bedreiging: het tekort aan vakkundig personeel. Bijna acht op de tien transportbedrijven zien dit als grootste potentiële rem op de bedrijfsactiviteiten voor 2020. De branche kampt met vergrijzing en vindt het een uitdaging om de juiste competenties in huis te halen. 

Marktontwikkeling_861

Wat volumes betreft, neemt de groei in transport en logistiek in 2020 verder af. De stikstof- en PFAS-crisis gooien ook dit jaar nog roet in het eten. Het raakt het wegtransport en de binnenvaart flink. Post- en pakketvervoerders en logistieke dienstverleners zijn de positieve uitzonderingen. De sector staat onder grote druk en dat zorgt voor een vertraging van de groei van 1,5 naar 0,5 procent. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten van de banken ABN Amro en ING.

PFAS gooit roet in het eten

De sector krijgt volgens ABN Amro last van de afvlakkende groei van de Nederlandse economie én wordt indirect geraakt door het stikstofbeleid. Door de strenge regels worden minder bouwvergunningen verstrekt, waardoor de bouwproductie in 2020 met 2 procent krimpt. ING verwacht ook een vermindering in volumegroei, een halvering om precies te zijn, van 2 tot 1 procent. ‘Waar het wegtransport een jaar terug nog profiteerde van de bouw als belangrijkste groeimotor, trapt deze opdrachtgever in 2020 door de stikstof- en PFAS-vertraging juist op de rem.’

 

E-commerce wint

Het is niet allemaal kommer en kwel. De winnaars dit jaar zijn de post- en pakketvervoerders en logistieke dienstverleners. Zij laten dit jaar volgens ING de sterkste groei zien. Door de onstuimig groeiende e-commerce neemt het pakketvervoer hard toe en dat levert logistieke bewegingen op, ook door retouren. ‘Hoewel logistieke dienstverleners meegroeien door bijvoorbeeld inrichting van specifieke distributiecentra en extra services willen grote e-tailers als Amazon, Coolblue en Zalando tegelijkertijd vanwege het commerciële belang zelf ook meer greep op de logistiek houden. De concurrentie neemt hierdoor toe.’


Meer efficiency in laatste schakel _843Bakker Logistiek

Marktontwikkeling

2/12
Loading ...