Focus op innovatiekracht

Veel innovaties gebeuren nog onder de radar. Niet alleen de allergrootste logistiek dienstverleners innoveren, ook bij de middelgrote (familie)bedrijven die de ruggengraat vormen van deze sector wordt volop geïnnoveerd. “Dat mogen we best wat meer laten zien”, zegt Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International. Hij gaat in op de ambitie om de innovatiekracht in Logistiek Nederland ook naar voren te laten komen in de Top 100 Logistiek Dienstverleners van 2020.

Lees verder 

De publicatie van de Top 100 Logistiek Dienstverleners is elk jaar in juni weer een mooi moment. Al jaren gaan er duizenden posters de deur uit, die op vele kantoorwanden terechtkomen. Daarnaast wordt de digitale belangstelling per jaar groter: in 2019 werd het nieuwsbericht over de Top 100 bijna 30.000 x gelezen. Volop belangstelling dus, en deze heeft een flinke boost gekregen toen in 2018 besloten werd de Top 100 samen te stellen op basis van vier verschillende indicatoren: omzet, werknemers, m2 warehousing én duurzaamheid.

 

Belangstelling Top-100 groeit

De ranglijst is vanwege de indexscore nu voor verschillende doelgroepen interessant geworden. Natuurlijk willen logistiek dienstverleners zelf weten waar ze staan op de lijst, en wat er bij de concullega’s gebeurt. Ook steeds meer verladers zijn geïnteresseerd. Regelmatig horen we dat de Top 100 wordt gebruikt om tot een long- of zelfs shortlist van dienstverleners te komen, niet alleen door Nederlandse maar ook door buitenlandse verladers. En ten slotte heeft ook bestuurlijk-politiek Nederland de Top 100 inmiddels opgemerkt als een handig hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in nationale logistieke ontwikkelingen. De belangstelling daarvoor neemt in deze tijd van verdozing en klimaatakkoord ook fors toe.


Iedereen weet inmiddels wel dat logistiek meer is dan transport en opslag, maar het blijft een puzzel om dat als dienstverlenende sector ook aan klanten en de samenleving te tonen

Innovatiekracht zit ook bij het mkb  

Iedereen weet inmiddels wel dat logistiek meer is dan transport en opslag, maar het blijft een puzzel om dat als dienstverlenende sector ook aan klanten en de samenleving te tonen. Wie weet tenslotte welke innovaties er allemaal in rap tempo worden ontwikkeld en toegepast? En bij wie? Veel innovaties gebeuren ‘onder de motorkap’, in het operationele logistieke proces, en dat is soms best ingewikkeld om te laten zien aan de buitenwereld. Pickrobots in het warehouse spreken vaak tot de verbeelding, maar shuttle- en vertical-liftsystemen zijn als innovatie minder bekend. En dit soort innovaties gebeurt niet alleen bij de allergrootste dienstverleners, maar ook bij de middelgrote (familie)bedrijven die de ruggengraat vormen van deze sector.

Status van statushouders_775

Shuttle- en vertical-liftsystemen zijn als innovatie minder bekend.

 

De ambitie van Logistiek en Buck Consultants International voor de Top 100 2020 is om deze innovatiekracht van de logistieke bedrijven in Nederland mee te wegen in de indexscore als vijfde indicator voor de ranglijst. Dat is best een uitdaging, maar we denken dat we hiermee de kwaliteit en impact van de Top 100 flink kunnen versterken. 

 

Innovatie: drie deelcriteria  

Welke indicatoren nemen we ter beoordeling van de innovatie bij logistiek dienstverleners mee? Het idee is om als vijfde indicator Innovatie te introduceren, met drie deelcriteria: de score op smart warehousing bij een logistiek dienstverlener, de score op toegepaste innovaties in het transport en de score op ketenregie bij een logistiek dienstverlener. Daarnaast worden innovaties bij het inzetten van medewerkers in logistieke operaties als deelcriterium opgenomen bij de indicator duurzaamheid. Op deze manier worden de verschillende aspecten van innovatie in de logistiek meegenomen in de Top 100 scores van 2020. Deze aanpak is nog niet in beton gegoten, maar het geeft de richting aan waarin we denken.

Status van statushouders_791

De expertgroep die zich mede buigt over het vraagstuk hoe innovatiekracht van logistiek dienstverleners meegenomen kan worden in de Top 100 Logistiek 

 

Hoe pakken we dit aan?  

Bij het meewegen van de mate van innovatie bij dienstverleners in de Top 100 is de uitdaging dat dit lastig met kwantitatieve data vast te stellen is. Er zijn nu eenmaal geen bestaande ranglijsten die overgenomen kunnen worden. Daarom zijn we van plan om de enquête die we in maart/april 2020 houden bij de kandidaat top 100 dienstverleners uit te breiden met vragen over welke innovaties in de afgelopen jaar binnen het bedrijf toegepast zijn. Deze antwoorden zullen we dan matchen met publicaties in de (vak)media en vervolgens met de expertgroep doornemen. Elk bedrijf krijgt per innovatie-deelcriterium een score van 1 t/m 5, die meeweegt in de Indexscore van de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2020.

Foto in kolom 6:4 verhouding

Onze ambitie voor de Top 100 2020 is om te zorgen voor een compleet overzicht van innovatiekracht bij logistiek dienstverleners in Nederland

 

Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International

Deze aanpak zal wat extra tijd vergen, maar het resultaat is de moeite waard: een compleet overzicht van de innovatiekracht bij logistiek dienstverleners in Nederland. In deze tijd, waarin efficiënte en grootschalige logistiek in Nederland ter discussie wordt gesteld, is een dergelijk inzicht ook van groot belang voor de maatschappelijke discussie. We kijken er naar uit dit samen met dienstverleners uit de sector in de komende maanden op te pakken, en hopen op veel positieve respons!

Top 100 logistiek dienstverleners: zo komt de lijst tot stand


Chain Logistics Hiring

Trend Innovatie

8/12
Loading ...