Snel neemt transport Blokker over_935

‘Minder bellen en mailen dankzij het Uturn-platform’ 

Met de recente overstap naar het digitale communicatie platform van Uturn wil Broekman Logistics meer grip krijgen op het wegtransport van containers. “Deze overstap is best ingrijpend, maar we willen af van het vele bellen en e-mailen om te achterhalen waar containers zich bevinden.”

Lees verder 

De logistiek dienstverlener gaat zijn samenwerking met transporteurs digitaliseren, door gebruik te maken van Uturn dat in 2017 is opgericht als matching als transport management platform voor de transportsector. Kortgezegd komt het er op neer dat de orders die vanuit Cargowise One, het forwarding platform dat de logistiek dienstverlener gebruikt, via de app van Uturn terecht komen bij de chauffeurs. “Daarvoor hebben de chauffeurs een app op hun mobiele telefoon. Zodra zij gaan rijden met een container of die afkoppelen, kunnen zij statusupdates direct via de telefoon versturen en dat wordt ook gelijk teruggekoppeld in het dossier in ons forwarding systeem”, zegt Martien Stofberg, General Manager International Freight Forwarding bij Broekman Logistics.

 

Meer aandacht voor de klant

Belangrijkste winst is dat Broekman, de nummer 15 in de Top 100 Logistiek Dienstverleners, alle ‘milestones’ van een containervracht op de voet kan volgen. Stofberg legt uit: “We hoeven dus niet meer de hele dag te bellen of mailen om te vragen hoe ver iemand is en of een container al is afgekoppeld of gelost. Ons proces wordt zo efficiënter, zodat we de beoogde groei aankunnen en onze tijd en aandacht juist aan onze klanten kunnen besteden.”

Broekman Uturn

Communciatieproces stroomlijnen

Broekman Logistics maakt volgens Stofberg bij zijn container wegtransport bewust gebruik van een vaste pool van rond de twintig eigen rijders. “Voor die chauffeurs maken we ook zelf de planning. Dat geeft ons de nodige flexibiliteit bij het wegkrijgen van de juiste hoeveelheid containers. De communicatie binnen dat proces kan echter gestroomlijnd worden en daarom gaan we gebruik maken van Uturn. We gaan dit platform koppelen aan ons forwarding systeem, waarmee we de transportorders doorsturen naar onze chauffeurs.”

We gaan Uturn niet primair gebruiken voor spotmarktactiviteiten

Niet vol inzetten op spotmarkt

Anderhalf jaar is Broekman in gesprek geweest met de Rotterdamse startup voordat uiteindelijk november vorig jaar werd besloten om met elkaar in zee te gaan voor de komende twee jaar. “Die gesprekken waren voor ons vooral bedoeld om een beeld te vormen wat ze doen en hoe wij dit platform in ons voordeel kunnen gebruiken.” Dat was niet zonder reden, want Stofberg merkte vooral de afgelopen twee maanden hoe sommige mensen in de industrie naar Uturn kijken. “Dit platform wordt vooral geassocieerd met de open spotmarkt, waarop ladingen online worden verhandeld. Dat is voor ons echter niet de voornaamste reden geweest dat wij met dit platform gaan werken.”

Reden hiervoor is dat Broekman niet overgeleverd wil worden aan de grillen van deze markt. “Dat zien we als een te groot risico met het oog op de service die wij willen leveren aan onze klanten. Als we Uturn inzetten voor spotactiviteiten dan zal dat een klein aandeel betreffen van ons totale containervervoer over de weg. Denk dan vooral aan de wat minder urgente ritten of een lading die we op geen enkele manier kunnen wegzetten.”

De grootste uitdaging met Uturn wordt volgens de General Manager International Freight Forwarding de komende tijd het verandermanagement. “Toen Uturn aankondigde dat zij met ons in zee zouden gaan, reageerden onze partners daar toch in eerste instantie geschokt op. Er ontstonden allerlei indianenverhalen met als strekking dat wij niet meer met vaste partners zouden gaan werken, omdat onze lading voortaan op de spotmarkt wordt gezet. Dat soort reacties vereist de komende tijd nog wel inspanningen van onze zijde om die perceptie weg te krijgen.”

Martien Stofberg Broekman

Korte implementatietijd

De integratie van het platform neemt volgens Stofberg niet al te veel tijd in beslag. “Het belangrijkste is dat de technische koppeling opgezet wordt. Dat houdt in dat zodra wij iets versturen uit ons forwarding systeem dan moet dit in Uturn worden omgezet in een transportopdracht. Dat betekent ook dat zodra we aanpassing maken in een order dit wordt opgepakt door het platform inclusief de benodigde terugkoppeling. Daarnaast is het van belang dat de partijen waarmee we werken inzage krijgen in de juiste informatie - of slechts delen van de informatie - die voor desbetreffende partij echt van belang is.”

 

Functioneel testen

De status van de implementatie van Uturn is op dit moment dat de technische koppelingen met Cargowise tot stand zijn gebracht. Twee van de vier koppelingen, met name de feedback vanuit Uturn naar het forwarding systeem, moeten nog getest worden. Stofberg: “We verwachten dat op korte termijn te hebben afgerond en dan kunnen we ook functioneel gaan testen.” Dat laatste betekent dat onze collega’s en transporteurs beginnen met deze nieuwe manier van werken. Deze test is vooral bedoeld om te kijken waar zij tegenaan lopen. Volgende stap is dat ook overige subcontractors gebruik gaan maken van Uturn.”

Broekman Uturn_1105

Digitalisering zal dit jaar bij veel logistiek dienstverlener bovenaan het prioriteitenlijstjes staan. Toch blijkt in de praktijk dat de meeste er lang niet uithalen wat er in zit. Martien Stofberg vindt dat digitaliseren niet enkel moet omdat een klant dat wil. “Een klant gaat bijvoorbeeld echt niet driehonderd zendingen per week volgen die wij in een online portal onderbrengen. Hij is meer gebaat bij informatie wanneer het niet goed gaat met een zending en wij de nodige aanpassingen maken, exception management. Vaak wil men dan het laatste en dan zien we dat digitalisering van pas komt om de snelheid van informatie uitwisseling te bevorderen. Dat geeft je ook als logistiek dienstverlener de mogelijkheid om snel in te grijpen, zodra het bewegen van een vracht ergens in de wereld stil komt te vallen.”

Processen anders inrichten

Wat de exacte kostenbesparingen zijn met de overstap naar dit digitale communicatieplatform kan Stofberg niet zeggen. “Dat hangt er vanaf hoe wij het komend half jaar verder gaan met deze applicatie en met de transport setup zoals wij die vandaag de dag kennen. Dat is best complex want we gaan onze processen, zoals we die al jaren kennen, mogelijk anders inrichten. Dit zullen we doen aan de hand van de ervaring welke komende maanden gaan opdoen.”

 

Betalingsverkeer vereenvoudigd

Stofberg verwacht wel dat het betalingsverkeer van de facturen vereenvoudigd wordt dankzij het platform. “Wij krijgen van Uturn een geconsolideerde factuur en Uturn betaalt de transporteur automatisch uit waardoor het er voor ons uiteindelijk allemaal een eenvoudiger op wordt.”

Podcast: nieuwe EU regels

Broekman Uturn

8/12
Loading ...