Mainports nemen voortouw

De port community systemen Portbase en Cargonaut zijn stellig in hun ambitie: zij willen het delen van data zo breed mogelijk en zo veilig mogelijk op een hoger niveau krijgen. Zo kunnen mainports efficiënter werken, kosten en tijd besparen en hun internationale positie verder verbeteren. Alleen bij meer transparantie is het voor ketens mogelijk om te komen tot betere benutting.
“Wij beschikken met onze platforms over de digitale infrastructuur om data te delen en dankzij het iSHARE-afsprakenstelsel krijgen logistieke partijen de tools in handen om daadwerkelijk te veranderen. Dat is het lonkend perspectief dat we ze kunnen bieden.”

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Iwan van der Wolf - Portbase

Nanne Onland -  Cargonaut

Data breder beschikbaar stellen

Portbase implementeert momenteel de technische specificaties van het iSHARE-afsprakenstelsel in haar platform. Door iSHARE te integreren in het port community systeem wordt het mogelijk om data die gerelateerd is aan vracht die via de Nederlandse havens binnenkomt of weggaat, breder beschikbaar te stellen aan klanten van het platform. Partijen die tot nu toe geen data met elkaar kunnen of willen delen, omdat ze een paar stappen van elkaar verwijderd zijn in de keten, kunnen dat binnenkort met de implementatie van iSHARE in het port community systeem wel. “Door iSHARE te integreren in ons port community systeem, zorgen we ervoor dat data meervoudig gebruikt kan worden. Niet alleen tussen huidige partijen, maar ook breder dan dat”, aldus managing director van Portbase Iwan van der Wolf.

Zelf kiezen met wie je data wilt delen

Een belangrijk voordeel van iSHARE is dat klanten controle krijgen en houden over hun data. Zelfs als zij data delen met partijen die ze niet kennen of zaken mee doen, “Wij stellen partijen in staat om zelf te kiezen welke data ze met wie willen delen. En dat kan op het allerlaagste datadeel niveau.” De pilot die Portbase momenteel doet met Hutchison Ports ECT Rotterdam noemt Van der Wolf een praktisch voorbeeld van iSHARE. “Een toepassing waarbij je makkelijk data deelt tussen partijen die eigenlijk geen commerciële relatie met elkaar hebben.”

Iwan van der Wolf, managing director Portbase


Wat doen de Port Community Systemen?

De port community systemen in Nederland vormen samen de basis van de digitale infrastructuur van logistiek Nederland. Alle data die gerelateerd is aan vracht die via de mainports – Schiphol, en de havens van Rotterdam en Amsterdam - Nederland in- of uitgaat, verloopt via de digitale platforms van Cargonaut en Portbase.  De port community systemen brengen ketenpartijen bij elkaar en maken het mogelijk dat zij onderling eenvoudig en efficiënt data kunnen uitwisselen.

Mainports nemen het voortouw_578

Ononderbroken uitwisseling van data

Het port community systeem dat Cargonaut namens de Schiphol community beheert, verbindt expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en douaneagenten met elkaar. Deze ketenpartijen zijn veelal internationaal actief en in toenemende mate ook verbonden met port community systemen op andere luchthavens.
"Al die port community systems kunnen we dankzij iSHARE ook met elkaar verbinden. Daardoor ontstaat een ‘network of trusted networks’. Datacorridors vormen de verbindingen in dat netwerk”, vertelt Nanne Onland, algemeen directeur van Cargonaut. Zo’n digitaal netwerk van luchthavens maakt een ononderbroken uitwisseling van data mogelijk waarmee de logistieke ketens, die gebruik maken van dit netwerk veel tijdiger met veel betere data gefaciliteerd kunnen worden. Ook tussen partijen die elkaar niet kennen, maar elkaar wel nodig hebben om een luchtvrachtzending succesvol af te handelen. Nu is van een ononderbroken datastroom geen sprake. Om een vracht op de eindbestemming te krijgen, zijn soms tientallen partijen nodig. Die delen de data die nodig is, maar dat gaat langzaam, schakel voor schakel.

 Nanne Onland, algemeen directeur Cargonaut

De ambitie is om silo's onderling te verbinden

Op zich verbetert Cargonaut de aan- en afvoer van een luchthaven, tegelijkertijd fungeert elk port community systeem, dat niet is aangesloten op een netwerk als een silo. Cargonaut wil al die silo’s in Europa, India, China, Amerika en de rest van de wereld met elkaar verbinden. Elkaars data begrijpen is niet voldoende. Partijen moeten ook er op kunnen vertrouwen, dat hun data in veilige en betrouwbare handen terecht komt. Dat is het domein van iSHARE. Dit afsprakenstelsel faciliteert de identificatie, authenticatie en autorisatie van de verschillende partijen die gebruik willen maken van een datacorridor.  Stel dat een Nederlandse douaneagent toegang vraagt tot data over een Indiase zending. Dan kan de Indiase eigenaar van de data dankzij iSHARE erop vertrouwen dat de vragende partij inderdaad die douaneagent is. Via het autorisatieregister dat Cargonaut voor deze datacorridor heeft ingericht, kan de Indiase data-eigenaar checken of de douaneagent inderdaad door de verlader is gemachtigd om die data op te vragen. Die checks gebeuren allemaal op de achtergrond zonder dat gebruikers van de datacorridor dat merken.

Wedstrijdje implementeren in De Kuip

Mainports nemen het voortouw

6/12
Loading ...