Zo werkt het…

In opdracht van de Topsector Logistiek hebben in 2017 tientallen publieke en private partijen uit de logistieke sector gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie ontwikkeld. Met behulp van het iSHARE afsprakenstelsel kan iedereen met iedereen in de logistieke sector data delen. iSHARE legt daarmee de basis voor intensiever data delen. Het afsprakenstelsel is een cruciale bouwsteen waarmee logistieke partijen drempelloos data kunnen delen. Ook met tot dusver onbekende partijen, op een simpele en gecontroleerde manier.
Maar hoe werkt het in de praktijk? Op deze pagina twee voorbeelden, die aan de hand van een heldere animatie worden uitgewerkt. Conclusie: werken met iSHARE is simpeler dan het lijkt.

Interesse? Ga voor meer informatie naar: www.iSHAREworks.org 


Op deze manier kan iSHARE de expediteur van dienst zijn
Zo is iSHARE toepasbaar in de binnenvaart

Meer standaarden naast iSHARE

De ontwikkeling van iSHARE past in een groter plan van de Topsector Logistiek om data delen in de logistiek met behulp van digitale standaarden te bevorderen. Hoe meer partijen dezelfde standaarden gebruiken, hoe groter het voordeel zal zijn voor alle gebruikers. De Topsector stimuleert daarom naast iSHARE onder andere het gebruik van het Open Trip Model, een soort woordenboek dat verschillende IT systemen -met hun eigen talen- in staat stelt om met elkaar te communiceren. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens uit vrachtwagens en planningssystemen te combineren met verkeers-/ file informatie. Daarnaast promoot de Topsector de digitale standaarden voor de vrachtbrief (eCMR, EBA), transportopdracht en factuur. Deze maken eenvoudige uitwisseling van vrachtgegevens mogelijk tussen betrokken partijen, hetgeen papierwerk, fouten en vertragingen beperkt. De standaarden zijn in combinatie, maar ook los van elkaar te gebruiken en lossen verschillende 'data deel problemen' op.  Partijen die de standaarden willen implementeren, kunnen tot 1 juli gebruik maken van de stimuleringsregeling en een voucher aanvragen bij SUTC.

Meer weten? Kijk op www.sutc.nl 


Zo werkt iSHARE_580

Zo werkt iSHARE

12/12
Loading ...