Simply Deliver eerste IT-bedrijf dat toetreedt tot iSHARE-netwerk

Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland het toetredingsproces van het iSHARE-afsprakenstelsel succesvol afgerond. Met de ondertekening van de Toetredingsovereenkomst mag de startup als eerste het logo van iSHARE Deelnemer voeren. Hiermee heeft het iSHARE-netwerk weer een concrete stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek.

Lees verder 

Softwarebedrijf Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf aangetoond dat zij voldoet aan de eisen voor toetreding tot het iSHARE-netwerk. Zij is daarmee een stap verder dan andere partijen die de technische specificaties van het afsprakenstelsel hebben geïntegreerd of daarmee bezig zijn.

 

Zekerheid en controle

Dankzij iSHARE hebben partijen die data delen via het platform van Simply Deliver de zekerheid dat hun data veilig en betrouwbaar gedeeld wordt. Ook wanneer deze partijen geen commerciële relatie met elkaar hebben of niet eerder met elkaar data hebben gedeeld. Osman Akdemir, founder van Simply Deliver: “Een belangrijk onderdeel van ons succes is dat klanten snel en makkelijk gebruik kunnen maken van ons platform. Tegelijkertijd wilden we ook de controle over de data voor onze klanten goed geregeld hebben. Dankzij iSHARE hebben klanten die gebruik maken van onze cloudoplossing de zekerheid dat partijen met wie zij data delen daadwerkelijk zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ik ben er echt heel trots op dat wij als eerste het certificeringsproces succesvol hebben afgerond. Onze volgende stap is om nu de iSHARE-specificaties ook toe te passen bij de data-integratie met onze partners JORR-IT en Yellowstar.”

Foto in kolom 6:4 verhouding

Meerdere organisaties bezig met toetreden

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek. Het afsprakenstelsel werd ontwikkeld door en voor de logistieke sector en is sinds 2018 beschikbaar. Sindsdien werken verscheidene logistieke organisaties en IT-bedrijven aan de implementatie van de technische specificaties van iSHARE in hun software of hebben dat inmiddels gedaan


Hoe werkt iSHARE precies?

Simply Deliver

11/12
Loading ...