Ketensamenwerking maakt bouwlogistiek slimmer en duurzamer

De bouwsector is nog altijd niet erg happig op nieuwe logistieke oplossingen die niet alleen het werk op de bouwplaats versnellen maar ook zorgen voor minder impact op de omgeving en minder CO2-uitstoot. Terwijl er wel degelijk veel winst te behalen valt mits er ketensamenwerking plaatsvindt blijkt uit slimme bouwlogistiek projecten die TNO recent presenteerde. 

Lees verder 


Met bouwhubs – waar inmiddels onder regie van bouwbedrijf VolkerWessels goede ervaringen mee zijn opgedaan in Utrecht - en een goede ketenintegratie is het mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met zo’n 50 tot 80 procent terug te brengen. Desalniettemin zijn duurzame logistieke innovaties hard nodig voor de bouw aangezien de komende jaren veel (woning)bouwprojecten in slecht bereikbare binnensteden worden gerealiseerd. Onderzoek wijst uit dat nu al 30 procent van het zakelijke verkeer in steden bouw gerelateerd is met dagelijks meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens. Dit leidt tot ergernis en kosten van files, problemen met luchtkwaliteit (CO2, fijnstof) geluid en verkeersveiligheid..

De bouw kan hier iets aan doen, blijkt uit praktijkproeven van TNO. Zo kan deze sector volgens het onderzoeksinstituut door toepassing van tal van slimme logistieke oplossingen flinke besparingen realiseren, zo bleek onlangs tijdens een bijeenkomst bij TLN in Zoetermeer, waar het onderzoeksinstituut aan vertegenwoordigers van bouwbedrijven, transporteurs, toeleveranciers voor de bouw en lokale overheden de resultaten presenteerde van een grootscheeps tweejarig praktijkonderzoek onder negen zogeheten proeftuinen, waar vijf grote bouwbedrijven bij betrokken waren.

 

Minder CO2-uitstoot

Van drie van deze proeftuinen (Voorzetgebouw/Paviljoen en Noordgebouw beide in Utrecht en het Mariskwartier in Vlaardingen, red.) zijn uitgebreid gegevens verzameld en ook besparingen zijn aangetoond. Bij deze drie projecten werd circa 50%, 65% en 80% aan ritten bespaard, totaal ruim 260.000 kilometer. Dit leidde tot een vermindering van de CO2-uitstoot van respectievelijk 40%, 85% en 50%. De ervaringen met bouwhubs, een locatie aan de rand van de stad waar alle bouwmaterialen worden verzameld, waren unaniem positief, stelt Siem van Merriënboer van TNO Logistiek in een toelichting op de eindresultaten van het onderzoek waarin een lans wordt gebroken voor duurzame bouwlogistiek waarmee bedoeld wordt: de afstemming van logistiek in de gehele keten, van architect naar de aannemer tot de werknemers op de bouwplaats, zodat de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvindt.

 

Minder wachttijd transporteurs

Van Merriënboer ziet vooral goede kansen voor bouwhubs die inmiddels zijn opgezet aan de randen van de steden Amsterdam en Utrecht. “Het materiaal is dichtbij, het is mogelijk om werkpakketten samen te stellen en het is makkelijker op volgorde te zetten. Verder hebben transporteurs minder wachttijd, gaat laden en lossen sneller en hoeven ze niet het drukke centrum in.”

Foto bij tekst

Minder CO2 uitstoot door transport en vervoer van, naar en op de bouwplaats: dat kan. De kansenkaart (pdf 657kB) duurzame bouwlogistiek van Connekt biedt gemeenten een instrument om de bouwlogistiek sneller en efficiënter te maken. De whitepaper ‘Met recht een verduurzaming van de bouwlogistiek’ (pdf 11,5MB) gaat in op de bestuursrechtelijke regulering van duurzame bouwlogistiek. Hiermee beschikt de gemeente over een juridische toolbox tot haar beschikking voor de regulering van de verduurzaming van de bouwlogistiek.

Control tower wordt gemist

De onderzoeker van TNO is wel zo realistisch om te stellen dat er nog een lange weg te gaan is bij het implementeren van duurzame logistieke innovaties in de bouw. “Desalniettemin tonen we in dit onderzoek aan dat innovaties hard nodig zijn om de duurzame bouwlogistieke concepten succesvol toe te passen over de gehele keten. Daarbij wordt een control tower, voor ketenregie over alle diverse logistieke stromen, rondom een bouwproject gemist.” Die alles overziende control tower is er nog niet maar het onderzoeksinstituut is met de markt in gesprek om dit te ontwikkelen. “Een control tower is nog een stapje te ver en vergt nog flinke investeringen”, aldus Van Merriënboer.

 

Integraal keteninzicht

Tot die tijd is het volgens TNO afstemming en medewerking binnen de keten cruciaal om bij te komen tot een goede bouwlogistiek. Voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van bouwlogistiek zijn onder meer: inzicht in de integrale ketenkosten, samen tactisch en operationeel plannen op basis van gedeelde informatie, voldoende schaalgrootte in bouwhubs om kosten te verlagen, een goed doordachte locatie van de hubs, inzicht in de operationele logistieke prestaties en een actieve rol van de lokale overheid bij aanbesteding en vergunningverlening. Van Merriënboer: “Vooral dit laatste is van belang want we zien nu nog altijd in de bouw dat er onvoldoende aandacht is voor logistiek in zowel het inkoop- als aanbestedingsproces van nieuwbouwprojecten.”


Regionale samenwerking

Bouwplaats

9/15
Loading ...