Havencongestie Rotterdam: Brabantse terminals bundelen krachten

De binnenvaart is het grootste slachtoffer van de voortdurende congestie in de Rotterdamse haven. De opstoppingen nemen alleen maar toe doordat containerzeeschapen alsmaar groter worden en daardoor ook steeds meer ruimte opeisen in de haven van Rotterdam. Gevolg is dat de kleinere binnenvaartschepen in het nauw komen. Met het stimuleren van ketensamenwerking en het bundelen van goederen poogt het Havenbedrijf van Rotterdam de congestie terug te terug te dringen.

Lees verder 


Goed voorbeeld om iets te doen aan de filevorming in de Rotterdamse haven is de ketensamenwerking tussen Barge Terminal Tilburg (BTT), Combined Cargo Terminals (CCT), Moerdijk Container Terminals (MCT) en Danser Group. Met financiële steun van het Havenbedrijf Rotterdam zijn deze bedrijven – ondanks dat ze directe concurrenten van elkaar zijn - vorig jaar februari gestart met het bundelen van goederen op de vaarroute tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Afgelopen juni heeft ook Oosterhout Container Terminal (OCT) zich aangesloten bij deze samenwerking tussen de deepsea terminals, binnenvaartrederijen en inland terminals.

 

Eerste initiatief tegen havencongestie

Binnen dit ketensamenwerkingsproject op de West-Brabant Corridor willen deze bedrijven door goederen te bundelen met minder binnenvaartschepen naar de haven van Rotterdam varen, wat uiteindelijk moet zorgen voor minder filevorming bij de afhandeling. Deze samenwerking, waar ook de deepsea terminals aan deelnemen, was het afgelopen jaar het eerste concrete initiatief dat het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt vanuit de incentiveregeling – waarvoor een bedrag van 3 miljoen beschikbaar is - en het sectoroverleg dat september 2017 is opgestart.

 

Belangrijke vaarroute Rotterdam en achterland

Dit samenwerkingsverband is dus een mooie opstart om iets te doen aan de hardnekkige congestie in de haven van Rotterdam en de grote hinder die de binnenvaart hieraan ondervindt. De West-Brabant Corridor is namelijk een belangrijke vaarroute voor de verbinding tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Ruim 15 procent van het totale containerbinnenvaartvolume van en naar de terminals in Rotterdam wordt over deze corridor vervoerd.

 

Betere bezettingsgraad voor schepen

Maar wat houdt de ketensamenwerking nu in de praktijk in? Schepen combineren bij meerdere terminals in Moerdijk, Tilburg en Oosterhout lading bestemd voor één deepsea containerterminal in Rotterdam of andersom. Samenwerking op de hoofdcorridors en het bundelen van lading in het achterland is volgens de bedrijven die deelnemen aan de West-Brabant Corridor van belang om een betere bezettingsgraad van de schepen te realiseren en daarmee uiteindelijk de wachttijden bij de terminals te verlagen. 

 

Totale havenverblijftijd is afgenomen

De eerste resultaten tonen volgens het Havenbedrijf Rotterdam aan dat de West-Brabant corridor circa 75% minder afwijkingen heeft op de aangevraagde bezoekafspraken bij de terminals ten opzichte van het gemiddelde. Ook zijn er – zo blijkt uit de cijfers van het Havenbedrijf - 30% minder binnenvaartschepen bij de deepsea terminals aangekomen en is het volume wat per vrachtauto wordt vervoerd met 20% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde call-size is door de bundeling van de volumes verdubbeld en de totale havenverblijftijd is daarmee met 30% teruggebracht. Deze resultaten tonen aan dat containervrachtbundeling werkt om havencongestie te verminderen.

 

 

Uitkijken naar extra capaciteit

Luc Smits, managing director van Combined Cargo Terminals (CCT) uit Moerdijk, zegt dat dit initiatief het belangrijkste project is in de haven van Rotterdam dat een succesvolle bijdrage levert aan het terugdringen van de congestie. “De punt-punt afspraken die we aflopen bij de terminals op basis van de window afspraken loopt als een tierelier dat is dusdanig succesvol dat we naar extra capaciteit moeten uitkijken.”

 

ECT maakt misbruik van marktpositie

Smits betreurt alleen dat ECT juist heeft besloten om dit bundelingsproces te gaan beprijzen. “We moeten ECT om binnen te komen ieder keer 750 euro betalen op het moment dat we aankomen. Zij maken misbruik van hun marktpositie want we worden gedwongen om hun window in stand te houden. We moeten die 750 euro noodgedwongen doorbelasten aan onze klanten. ECT prijst zich hierdoor helaas uit de markt.”

Foto in kolom - 6:4 verhouding
Regionale samenwerking _379

In de Rotterdamse haven worden jaarlijks ruim 12 miljoen eenheden containers overgeslagen, waarvan ruim 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd. “Samenwerking op de hoofdcorridors is een must”, zegt Wil Versteijnen van BTT. “Dit leidt tot de schaalvergroting die noodzakelijk is voor de hele keten.” Door de bundeling van volumes kunnen we een nog betere bezettingsgraad bereiken. Dat is ook goed nieuws vanuit milieuperspectief”, zegt Ben Maelissa, algemeen directeur van Danser Group. Het Brabant Corridor initiatief sluit aan bij de programma-aanpak goederenvervoercorridors, waarin het ministerie van I&W, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek en het bedrijfsleven samen werken aan ‘Topcorridors’.  

 

Minder boze klanten

De CCT-directeur stelt dat vooral zijn mensen gelukkig zijn met het feit dat ladingen worden gebundeld tussen de deelnemers aan het project. “Dat geldt trouwens ook voor de mensen in Oosterhout en Tilburg want die dankzij dit initiatief veel minder boze klanten aan de lijn met de vraag waar is mijn container? Voorheen wist niemand bijvoorbeeld hoe lang een opstopping precies duurde. Het kon een uur of twee duren, maar als je dan op dat moment een container nodig had dan ontstond er een probleem voor die desbetreffende klant.”

 

Betrouwbaarheid is weer terug

Smits geef toe dat er ‘heel wat water door het Hollands Diep is gegaan’ voordat deze ketensamenwerking daadwerkelijk van de grond kwam. “Wil Versteijnen (directeur van Barge Terminal Tilburg, red.) en ik waren met dit plan in 2017 al op de proppen gekomen. Diverse managers zijn toen met elkaar hierover in overleg gegaan, maar die kwamen er na negen maanden vergaderen niet uit. Toen hebben Wil en ik eind november 2017 gezegd we gaan het gewoon doen en wat we nu zien is dat onze mensen het werk weer leuk zijn gaan vinden want de betrouwbaarheid is weer terug.”

Regionale samenwerking _380

Er is heel wat water door het ‘Hollands Diep gegaan’ voordat dit initiatief daadwerkelijk van de grond kwam

 

Luc Smits

Samenwerking met haven Vlissingen

Smits wil vooral dat er meer partijen aanhaken bij dit bundel-initiatief. “We zijn een open netwerk als anderen willen aanhaken dan zijn ze van harte welkom. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken of we met de haven van Vlissingen een punt-punt verbinding kunnen opzetten naar Moerdijk zodat we daar goederen kunnen overslaan en te bundelen naar Rotterdam. Vanuit Vlissingen bestaat ook behoefte omdat volumes vanuit die haven ook variëren met daarbij tegelijk ook de wens om de betrouwbaarheid te vergroten.”

 

Zelfde project voor Amsterdam

Ook met de haven van Amsterdam is Smits aan het kijken of er een soortgelijk samenwerkingsproject kan worden opgezet. “Mijn oproep daar is spring over je schaduw heen en ga samen varen. Als Maersk en MSC dat kunnen dan moeten de lokale terminals daar ook toe in staat zijn. Het is te gek voor woorden dat vanuit Kampen, Meppel Utrecht en Velsen allemaal barges achterelkaar van en naar Amsterdam varen. Onze concurrentie ligt niet bij de buurman die een containeroverslagbedrijf heeft maar bij het wegtransport. Die zal altijd nodig blijven maar door de aanscherping van de regels, kunnen chauffeurs beter vanuit een achterland terminal naar een distributiecentrum rijden dan vanaf de Maasvlakte. Een chauffeur wil rijden en niet in de file staan bij een terminal. Hij wil gewoon snel in en uit kunnen.”


Slim transport kan alleen samen

Regionale samenwerking

10/15
Loading ...