Podcast over ketensamenwerking

Control towers, geavanceerde planningstools, de rol van de planner. Over veel aspecten die ketensamenwerking spannend en complex maken bestaat nog veel onduidelijkheid. In deze podcast – op initiatief van het topconsortium TKI Dinalog – komen vanuit verschillende achtergronden interessante ervaringen bij elkaar. Er is nog een lange weg te gaan, maar “we zijn al wel beter geworden in het gesprek met elkaar.” Inmiddels is er een praktische supply chain collaboration tool beschikbaar om vast te stellen hoe samenwerking in de keten goed zou kunnen verlopen.

Foto - 6:4 verhouding

Albert Veenstra


Foto - 6:4 verhouding

Christa Baas


Foto - 6:4 verhouding

Frans Denie


Foto - 6:4 verhouding

Arno Spoek


Foto - 6:4 verhouding

Bas van Bree

Planners werken steeds meer vanuit techniek, in plaats vanuit ‘kracht’ 

Albert Veenstra (TKI Dinalog)

Gelukkig zien we nu de echte voorbeelden…

“Ik zie ketensamenwerking als de bijzondere competentie van de Nederlandse logistieke sector. Juist daarom zijn we als land zo goed in logistiek. Eén ding hebben we inmiddels wel geleerd na de diverse onderzoeken die we hebben gedaan op het gebied van ketensamenwerking. In het begin ging het vooral over geïntegreerd plannen. Maar heel veel van die tools zijn behoorlijk complex. En dus moet je de rol van de planner betrekken bij het onderzoek. Ketensamenwerking is niet alleen een geavanceerde planningstool, het gaat meer en meer over data-uitwisselingsplatforms, wat we in de loop der tijd control towers zijn gaan noemen. Daar zien we nu een paar mooie en winstgevende voorbeelden van, ook al heeft dat misschien wel wat meer tijd gekost dan we hadden gedacht. Het gedachtengoed wordt inmiddels breed omarmd in de sector. De komende tijd willen we in het onderzoek meer de nadruk leggen op de ontwikkeling van de bestaande control towers, liever dan nog meer nieuwe control towers opzetten. Ik merk wel, dat we steeds beter zijn geworden in het voeren van het gesprek over ketensamenwerking. Het helpt enorm dat we nu ervaringscijfers kunnen laten zien en daarmee aan tafel zitten bij de directies van verladers, zodat ze kunnen zien wat het delen van data daadwerkelijk oplevert.”

Foto - 6:4 verhouding

Christa Baas (King Nederland)

Je maakt wel wat los in een zorginstelling…

“Onze ervaring in de zorgsector is, dat regie op logistiek, inkoop, ICT en administratie zeker bijdraagt aan procesoptimalisatie en kostenreductie. In ons geval betreft dat verbruiksgoederen in zorginstellingen. Cruciaal is dan wel dat die instellingen bereid zijn data te delen. Dat is niet altijd zo helaas. Je hebt echt support vanuit de directie nodig om dit voor elkaar te krijgen. We gaan zelf op afdelingen in zorginstellingen kijken om te zien wat er nodig is en hoe je dat kunt optimaliseren. Dat is niet altijd in het belang van de logistieke medewerkers die daar werkzaam zijn. Dus maak je wel wat los in een organisatie en dat beïnvloedt de besluitvorming. Een control tower biedt zorginstellingen zeker een meerwaarde in de vorm van kostenreductie, zowel op personeel maar ook het terugdringen van verspilling. Data is niet zomaar verkrijgbaar, daar moeten we best wel veel voor doen. Soms is dat wel een belemmering. Bijvoorbeeld als de data aangeleverd moet worden door toeleverende partijen. Zorginstellingen moeten nog wel een stap zetten als het gaat om de juiste data boven tafel te krijgen. Planners zijn bij ons de medewerkers van een bedrijfsbureau in een zorginstelling. Zij zijn de oren en ogen in de organisatie en geven aan waar aanpassingen gedaan moeten worden. Dit is echt wat wij noemen een dynamische dossier. Je moet continu kunnen verbeteren.”

Foto - 6:4 verhouding

Frans Denie (Kien Logistics Management)

Meer inzicht in kostenstructuur…

“We hebben voor Farm Friet een control tower opgezet en zoeken nu naar andere verladers die daar bij willen aansluiten. Inmiddels hebben we al wat succesjes kunnen noteren, bijvoorbeeld voor het shortsea containertransport naar de UK, waarin we bewust hebben gekozen voor een dag langer om de keten te onthaasten. We konden zo een veel hogere tijdigheid creëren voor de ontvangende partij met lagere logistieke kosten. Mijn grote uitdaging is vooral om inzicht te krijgen in kostenstructuur en kostenopbouw. Hoe intelligent is de keten, weten we van elkaar waar de kosten gemaakt worden? Ik heb ontdekt dat logistieke afhandeling als onderdeel van de supply chain vaak een relatief klein aandeel vormt in de kostenopbouw, maar wel een variabel deel; iets waar je op kunt sturen. Daarom zijn control towers interessant. Er zit genoeg logica in ketensamenwerking, de ratio daarvan kun je vrij gemakkelijk aantonen. Maar daarnaast is ook de emotionele component belangrijk. Keuzes over control towers moet je echt op het hoogste niveau nemen. Directies van verladers durven niet altijd tien jaar vooruit te kijken. Dat is soms wel nodig. Control towers zijn vooral sterk in tactische vraagstukken vanuit het proces om daarmee bewustwording te creëren. Zo maak je echt keuzes die van invloed zijn op het kostenplaatje.”

Foto - 6:4 verhouding

Arno Spoek (IDS)

Verladers moeten wel bereid zijn zich aan te passen…

“Zowel in verticale als in horizontale samenwerking hebben we nu ervaring opgedaan. Meerdere verladers in eenzelfde keten laten samenwerken, dat is echt iets wat we willen uitbouwen. Daar zijn we volop mee bezig. De voordelen zijn evident. Verladers moeten natuurlijk wel bereid zijn om hun processen aan te passen, zodanig dat er ruimte komt om te kunnen optimaliseren. Vrijheid om bijvoorbeeld producten eerder of later te ontvangen. Zo kun je een goedkopere transportmodus vinden. Vorig jaar hebben we een uitgebreid klantenonderzoek gedaan en de conclusie was, dat gemiddeld genomen een kostenreductie van 14 procent realiseerbaar is als verladers in dezelfde keten bereid zijn om samen te werken. Ook zullen we minder lege kilometers nodig hebben in het transport. De vervolgstap is nu, dat we business cases aan het optuigen zijn voor onze opdrachtgevers per keten. Ik zeg er wel bij, dat horizontaal samenwerken best heel lastig is. Dat heeft alles te maken met vertrouwen over en weer. Als 4PL bedrijf krijgen we veel data binnen, die we graag willen verrijken. Combinaties van datasets worden nu steeds belangrijker. Met onze control towers zorgen we voor connectivity tussen verladers en vervoerders. Onze mensen zijn in staat om zendingen slim te consolideren en vast te leggen wat de performance is van vervoerders.”

Foto - 6:4 verhouding

Bas van Bree (TKI Dinalog)

Uitkomsten van onderzoek bij elkaar gebracht…

“Ik heb echt het gevoel dat verladers steeds meer bereid zijn om belangrijke data met elkaar te delen. Technologisch gezien is de drempel om te delen ook een stuk lager. De vraag blijft wel steeds op tafel: wie heeft inzicht in die data en wat gebeurt daar mee? Maar het inzicht dat data leidt tot optimalisering van ketens is zeker aanwezig. Control tower is inmiddels wel een containerbegrip geworden. Je kan er op veel verschillende manieren naar kijken, dat horen we ook hier aan deze tafel. Het belangrijkste is dat een control tower toegevoegde waarde levert, dat kan strategisch zijn, op tactisch of operationeel niveau gericht op een proces dat je voor een specifieke klant wilt optimaliseren. Wat nu met name aan het veranderen is, is de rol van planners. Er zijn andere skills nodig om die control tower maximaal te benutten. We hebben onderzoek gedaan, samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hoe de performance is van planners die gebruik maken van advanced planning en scheduling tools. Als er niet genoeg begrip is van wat zo’n systeem met zich meebrengt, zie je dat planners daar dan niet optimaal gebruik van maken. Dan creëren ze alsnog workarounds. We hebben veel uitkomsten uit onderzoek wat tot nu toe is gedaan bij elkaar gebracht in een supply chain collaboration tool. Dat gaat over datadelen, entry & exit rules, gain sharing en verdienmodellen. In het nieuwe tool is dit nu gedigitaliseerd bij elkaar gebracht met inspirerende voorbeelden om het thema ketensamenwerking toegankelijker te maken voor verladers en vervoerders. Het tool is beschikbaar op onze website.”

 

Foto - 6:4 verhouding

Podcast ketensamenwerking

13/15
Loading ...