Ketens moeten vooral veerkrachtig zijn na covid-19

Sinds de uitbraak van de covid-19 zijn er tal van onderzoeken verschenen over de impact van de pandemie op de wereldwijde supply chains en vooral ook welke lessen eruit getrokken kunnen worden. Een ding is duidelijk bedrijven kunnen hun supply chain-strategieën van voor covid-19 overboord gooien en een andere conclusie is dat maar weinig bedrijven voorbereid waren op een crisis van deze omvang.

Lees verder 


‘Resilience’, met andere woorden het opbouwen van een veerkrachtige toeleveringsketen, is een veelgehoorde term die in veel onderzoeksrapporten terugkomt als belangrijkste aanbeveling voor bedrijven die in deze periode van covid-19 zo goed en zo kwaad als dat de kan de draad weer willen oppakken. Recent onderzoek van Capgemini komt ook tot de conclusie dat het opbouwen van een veerkrachtige toeleveringsketen na covid-19 prioriteit nummer 1 heeft voor twee derde van de bedrijven wereldwijd.

 

Onderzoek: duizend supply chain managers

Capgemini komt tot deze conclusie op basis van onderzoek onder duizend supply chain managers op directieniveau in augustus en september van dit jaar. Elk van de ondervraagde supply chain professionals is werkzaam bij een bedrijf dat een omzet van meer dan 1 miljard dollar rapporteerde over het afgelopen boekjaar.

 

Negatieve invloed wereldwijde ketens

Meer dan 80 procent van de ondervraagde supply chain managers zegt dat ketens wereldwijd - zoals verwacht - negatief worden beïnvloed door de covid-19-crisis. Een grote meerderheid geeft aan moeilijkheden te ondervinden met alle facetten van hun operatie. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Capgemini Research Institute getiteld, ‘Fast forward: Rethinking supply chain resilience for a post-COVID-19 world’.

Vaccines Gateway Netherlands

De pandemie heeft bedrijven ertoe gedwongen om prioriteit te geven aan de veerkracht (resilience, red.) van hun supply chain. Twee derde (66%) geeft aan dat hun supply chain-strategie aanzienlijk moet veranderen om zich aan te passen aan de nieuwe norm. Slechts 14% van de bedrijven, die researchers van Capgemini sprak, verwacht een terugkeer naar de oude situatie dus van voor covid-19.

 

Herstel duurt drie tot zes maanden

Als specifiek wordt ingezoomd op de ondervraagde Nederlandse organisaties zegt 59% dat de veerkracht van de supply chain na corona een belangrijke prioriteit heeft en 60% zegt meer te investeren in het verbeteren van de veerkracht van de supply chain.

Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse bedrijven die deelnamen aan het onderzoek stelde dat het herstel van hun supply chain gemiddeld drie tot zes maanden duurt. Daarmee behoort Nederland tot het wereldwijde gemiddelde. Er is bovendien een groeiend besef dat supply chains flexibeler en wendbaarder moeten zijn, zodat bedrijven sneller kunnen reageren en zich kunnen aanpassen aan mogelijke verstoringen. Wereldwijd zegt 68% van de bedrijven dat de huidige crisis hen heeft gedwongen om hun bedrijfsmodellen aan te passen. 

Klantervaring onderzoek_1057

Desalniettemin heeft het afgelopen jaar uitgewezen dat bedrijven grote moeite hebben gehad om snel te reageren op toenemende verstoringen en om hun bedrijfsvoering weer stabiel en betrouwbaar te maken. De door Capgemini onderzochte bedrijven actief in de retail, productie van consumentengoederen, maakindustrie en life sciences rapporteerden meerdere uitdagingen in hun toeleveringsketens.

 

Nederlandse bedrijven waren drie tot zes maanden bezig met het herstel van hun supply chain

Tekorten aan onderdelen

De meerderheid van de bedrijven geeft aan uitdagingen te hebben binnen alle geledingen van hun operatie zoals:

  • Tekorten aan kritische onderdelen/materialen (74%)
  • Vertraagde verzendingen en langere doorlooptijden (74%)
  • Moeilijkheden bij het aanpassen van de productiecapaciteit in reactie op de fluctuerende vraag (69%) Moeilijkheden bij de planning te midden van een verdampende vraag van de klant (68%)  

 

Opmerkelijk is dat vanuit een sectorperspectief slechts 30% van de life sciences organisaties in het onderzoek aangeeft een negatieve bedrijfsimpact als gevolg van de crisis te ervaren, vergeleken met meer dan 80% van de organisaties in andere sectoren (detailhandel, consumentenproducten, maakindustrie). Bovendien geeft 68% van de consumenten de voorkeur aan lokaal geproduceerde artikelen in het kielzog van deze crisis en beïnvloedt duurzaamheid de koopvoorkeuren van 79% van de klanten.  


Ketensamenwerking - onderzoek

De bedrijven die Capgemini sprak zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, India, Italië, Spanje, Nederland, Zweden, Noorwegen en China en zijn actief in vier sectoren: consumenten producten, retail, maakindustrie en life sciences. Naast het onderzoek voerde het consultancy bureau meer dan tien diepte interviews met senior supply chain executives. In deze interviews werd de impact van covid-19 op de supply chain besproken, de weg naar herstel en hoe organisaties beter voorbereid kunnen zijn op toekomstige verstoringen

Uiteindelijk heeft 55% van de bedrijven er dit jaar drie tot zes maanden over gedaan om te herstellen van verstoringen in de toeleveringsketen, terwijl nog eens 13% verwacht zes tot twaalf maanden nodig te hebben om dat alsnog te doen.  

 

Investeren in crisisbestendigheid

Dit betekent onvermijdelijk dat slechts weinig bedrijven voorbereid zijn op een eventuele verdere verstoring die in het verschiet ligt. Capgemini's onderzoek toont aan dat om een soortgelijke crisis in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, bedrijven zich moeten richten op zeven belangrijke capaciteiten voor crisisbestendigheid; het identificeren van de gebieden die de belangrijkste en meest dringende verbetering nodig hebben is van cruciaal belang voor het opbouwen van een veerkrachtige supply chain. Slechts een minderheid (minder dan 4%) toont sterke vooruitgang op al deze gebieden, zowel nu als gepland.  

 

Een veerkrachtige supply chain omvat volgens het rapport de volgende onderdelen:

  1. Rampenplannen: het anticiperen op crises en het uitvoeren van simulaties om de crisisrespons te verbeteren.
  2. Lokalisatie: prioritering van de lokalisatie en regionalisatie van het leveranciersbestand en de ecologische voetafdruk.
  3. Diversificatie: prioriteit geven aan de diversificatie van het leveranciersbestand, de productie- en transportmogelijkheden.
  4. Duurzaamheid: prioriteit geven aan duurzaamheid in de hele toeleveringsketen om het hoofd te bieden aan verstoringen van het milieu en de regelgeving en om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant.
  5. Wendbaarheid: prioriteit geven aan flexibiliteit in productie en besluitvorming, en wendbaarheid tonen bij de overgang naar nieuwe bedrijfsmodellen
  6. End-to-end kostentransparantie: het verantwoorden van kosten met een duidelijk beeld van de risico's die verbonden zijn aan ‘low cost’ strategieën.
  7. Zichtbaarheid: nadruk op het delen van gegevens met partners en het hebben van volledige zichtbaarheid van het toeleveringsnetwerk.

Slechts weinig bedrijven zijn voorbereid zijn op een eventuele volgende verstoring 

Dichter bij klanten staan

Een aanzienlijk deel van de bedrijven neemt volgens eigen zeggen de nodige maatregelen om capaciteiten op te bouwen rond de eerste drie dimensies, waarbij 84% het verbeteren van de crisisrespons als een prioriteit noemt na covid-19. Daarnaast investeert 65% van de organisaties actief in het lokaliseren of regionaliseren van hun leveranciers- en productiebestand om risico's te verminderen en dichter bij hun klanten te staan. 68% van de bedrijven investeert in het diversifiëren van hun leveranciers en 62% in het diversifiëren van hun productiebedrijven.  

Klantervaring onderzoek_1058

Bouw een veerkrachtige mindset op 

Capgemini heeft echter vastgesteld dat slechts een klein deel van de toeleveringsketen de nodige flexibiliteit (21%), optimalisatie van de end-to-end kosten (20%) en zichtbaarheid (9%) heeft. Het opbouwen van veerkracht over een heel productassortiment is duur, tijdrovend en vaak onpraktisch. In plaats daarvan moeten - is het advies van het consultancy bureau - bedrijven de gebieden identificeren waar het opbouwen van veerkracht van cruciaal belang is en een einddoel moeten creëren, namelijk het opbouwen van een veerkrachtige mindset gedurende de gehele productlevenscyclus. 

Autonome en intelligente supply chains

Een veerkrachtige toeleveringsketen vereist investeringen. Bedrijven beginnen dit te onderkennen, met 57% die van plan is meer te investeren in het verbeteren van de veerkracht van de supply chain. Daarnaast investeren organisaties in technologieën die de supply chain meer autonoom en intelligent maken. Beide zijn belangrijke factoren die de veerkracht van de supply chain vergroten, waardoor de toeleveringsketen zich sneller kan aanpassen aan veranderingen of verstoringen. Bijna de helft (47%) van de door Capgemini ondervraagde organisaties versnelt investeringen in automatisering en 39% in robotica, waarbij Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) eveneens tot de belangrijkste aandachtsgebieden behoren.

Lelystad wil 400 mensen_410

Meer dan driekwart van de organisaties (77%) erkent verder de noodzaak van verandering en zegt de komende drie jaar sneller te zullen investeren in duurzaamheid van de supply chain, waarbij logistiek en productie de belangrijkste aandachtsgebieden zijn. Deze verschuiving is niet alleen crisis-gedreven; bedrijven erkennen steeds vaker de veranderende consumentenvoorkeuren ten gunste van groene alternatieven en het feit dat ze bereid zijn dit te ondersteunen met hun aankoopbeslissingen.

Efficiency en duurzaamheid

De post-corona situatie dwingt ondernemingen hun supply chain strategie te heroverwegen en het juiste niveau van veerkracht te bepalen dat ze willen in te bouwen in hun waardeketen. Dit moet vervolgens ingebed worden in R&D, planning en uitvoering," zegt Richard van Schip, Head of Supply Chain Management bij Capgemini Invent Nederland. "Naast, veerkracht zal het managen van de efficiency en duurzaamheid van toeleveringsketens een belangrijk aandachtspunt zijn voor het leiderschap van organisaties.”  

 

Aanjager voor verandering en innovatie

Covid-19 heeft enerzijds gezorgd voor een grote verstoring van de supply chain, maar anderzijds is het ook een aanjager voor verandering en innovatie, blijkt uit recent onderzoek van de Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) in opdracht van softwareleveranciers Blujay en Adelante SCM. CSCMP onderzocht net als Capgemini de impact op supply chains van bedrijven wereldwijd als gevolg van covid-19. 233 logistieke en supply chain experts deden mee aan dit onderzoek en daarvan gaf 75 procent aan gematigde tot extreme veranderingen door te gaan voeren in de manier waarop zij hun supply chains ontwerpen en exploiteren. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat ze veerkrachtiger worden. De functies of processen die binnen hun supply chain de meeste verandering of evaluatie vereisen, zijn de IT-capaciteiten (61%) en het personeelsbeleid (58%). Voor veel bedrijven heeft de snelle en onverwachte verschuiving naar thuiswerken tekortkomingen in hun HR-beleid en IT-capaciteiten aan het licht gebracht.

Klantervaring onderzoek_1059

Ontwikkel transparante klantrelaties

Vooral van on-premise applicaties afhankelijke bedrijven die niet toegankelijk zijn via de cloud, ervoeren dit. Een meerderheid van de respondenten zegt er verder mee eens te zijn dat het creëren van een veerkrachtige supply chain begint met het ontwikkelen van sterkere, meer transparante relaties met de belangrijkste leveranciers (53%). Samen met (interne) trainingen van medewerkers (49%) en het uitbreiden en diversifiëren van het personeelsbestand (43%) vormt dit de top-3 van stappen die bedrijven verwachten te zetten in het post-corona tijdperk.


Blujay Solutions

Klantervaring onderzoek

6/12
Loading ...