Digital Twin _916

Digital twin

Digital Twins is een term die we de laatste tijd steeds vaker zien langskomen en steeds meer toegepast zien worden binnen vooral productieomgevingen. Maar wat is het precies en wat zijn de voordelen? Experts van Districon leggen het uit. 

Lees verder 


Digital Twin Warehousing

Overzicht in 1 oogopslag

Controle over steeds complexere warehoses

Praktijkvoorbeeld

Waarde toevoegen binnen enkele maanden

Van lightversie tot aan geavanceerd

Digital Twin betekent in het kort een digitale replica van de werkelijkheid. Dat Digital Twins steeds meer toegepast worden is niet voor niets. Het gebruiken van nieuwe krachtige software met sterke visualisatie in combinatie met enorme hoeveelheden data die verkregen wordt door sensoren in het productieapparaat (bijvoorbeeld middels Internet of Things) biedt grote mogelijkheden. Daardoor is het productieproces (bijna) realtime te volgen, kunnen er ingrepen in het proces gedaan worden en kan bijvoorbeeld predictive maintenance toegepast worden. Oftewel, de uptime van machines gaat omhoog

 

Digital Twin Warehousing

Ook buiten de productie omgeving zien we Digital Twins opdoemen, denk aan digitale 3D weergaves van Nederland, en in de privésfeer, de beeldschermen waarmee in CSI Miami agenten gegevens naar voren toveren. Kan deze Digital Twin aanpak ook resultaten bieden in de warehouse omgeving of in de bredere supply chain keten? Districon is overtuigd van de meerwaarde en de experts zoomen in dit artikel in op onze visie op de Digital Twin voor warehousing.

 

Een Digital Twin is een digitale replica van een fysiek object op alle mogelijke componenten. Digital twin verwijst naar een digitale replica van potentiële en actuele fysieke assets (physical twin), processen, mensen, ruimte, systemen en machines dat op verschillende manieren bekeken en beoordeeld kan worden.

Overzicht in 1 oogopslag

Wat zou het toch mooi zijn als een warehouse manager één groot scherm in zijn kantoor heeft staan waarop hij in één oogopslag ziet hoe zijn operatie ervoor staat, wat de productiviteit is, waar het druk is en tegelijkertijd vooruit kan kijken naar hoe het de komende batches, ploegen en dagen er uit gaan zien. Ook heeft hij zicht op de nood om extra rollend materieel in te huren op basis van historische piekmomenten en/of onderhoud of vervanging van rollend materieel. Vervolgens kan hij spelen met scenario’s en direct visueel inzicht krijgen in de impact van de te nemen maatregelen. Ook zou zo’n Digital Twin zelf al met suggesties voor maatregelen kunnen komen om in te spelen op de verwachte situatie in de toekomst.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Controle over steeds complexere warehouses

Digital Warehousing Twin, het klinkt allemaal heel erg mooi, maar waarom zou je er nu over na denken? Ten eerste neemt de snelheid, onzekerheid en complexiteit in warehouse omgevingen steeds meer toe. Mede door druk van de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen worden modulaire gemechaniseerde toepassingen steeds vaker gecombineerd met manuele oplossingen ondersteund door verschillende besturingssystemen. Ook neemt de volatiliteit in werk fors toe, bijvoorbeeld door de e-commerce dynamiek.

 

Ten tweede is steeds meer data beschikbaar. Zo is iedere asset in het warehouse met een sensor uit te rusten, wat veel nuttige data oplevert. Kortom, ook Warehousing is klaar voor de next step, de Digital Warehousing Twin.

Praktijkvoorbeeld

Om deze toegevoegde waarde nog wat concreter te maken, schetsen we een voorbeeld waarmee een Digital Twin van waarde kan zijn binnen je warehousing omgeving. Het personeel is dynamisch te plannen, gebaseerd op voorspellingen van bottlenecks die de Digital Twin in de toekomst aan ziet komen. Een oplossing kan zijn het aanpassen van je batching structuur voor de aankomende piek of dal. Of, het proactief aanpassen van je distributieschema om de werkdruk af te vlakken en de end-to-end capaciteit optimaal te benutten. De Digital Twin maakt het resultaat van de mogelijke oplossingen inzichtelijk alvorens deze daadwerkelijk toe te passen. De toepassingen die hier worden genoemd zijn op zichzelf niet nieuw, maar de methodiek om deze samen geïntegreerd in één app mee om te kunnen gaan en de invloeden op elkaar te zien is dat wel. Hiermee werk je in plaats van het oplossen van subproblemen toe naar één geïntegreerde oplossing voor je warehouse.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Waarde toevoegen kan binnen enkele maanden

De Digital Warehousing Twin is dichter bij dan je denkt. Digital Twins zien wij voornamelijk als het verlengstuk van de verschillende digitale oplossingen waar we afgelopen jaren veel kennis en kunde in hebben opgedaan. Als er al oplossingen geïmplementeerd zijn op het gebied van data analytics, dan heb je eigenlijk al de eerste stappen gezet naar een Digital Warehousing Twin. Vanuit de bestaande oplossingen kan er toegewerkt worden naar een volledige geïntegreerde variant.

Van lightversie tot aan geavanceerd CSI-Miami scherm

Het gebruik van een Digital Twin is geen keuze tussen wel of niet inzetten, maar kun je zien als een reis. Hierbij zijn tussenvarianten mogelijk en zal de waarde voor de mate van volwassenheid op het gebied van Digital Warehousing Twins verschillend zijn voor elk bedrijf. Ook zal er al bij de verschillende tussenstops van de Digital Warehousing Twin al waarde worden toegevoegd binnen een warehouse. Je kunt bijvoorbeeld starten met een light variant, waarmee binnen enkele maanden al waarde wordt toegevoegd, om vervolgens toe te werken naar een advanced variant. Om een beeld te geven, in figuur 5 een eerste schot voor de boeg waarin is uitgewerkt welke elementen een Digital Warehousing Twin zou kunnen omvatten.

SSI SCHÄFER

Digital Twin

4/12
Loading ...