Advertorial

Demanding plans? Challenge accepted!


Sinds 2018 actief op de Nederlandse markt als ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, is VGP van plan zijn expansiekoers voort te zetten. De VGP-groep telt momenteel 69 industrieparken in 11 Europese landen. Duurzaamheid is daarbij prioriteit. Alle door VGP gebouwde panden voldoen aan de eisen voor energiezuinig en duurzaam bouwenLees verder 

Momenteel is de eerste fase van de twee eerste VGP business parken in Nederland afgerond. In VGP Park Nijmegen, deel van Park 15, is de eerste fase van ca. 60.000 m2 verhuurbare oppervlakte volledig verhuurd. De constructie van de tweede fase, goed voor een extra 40.000m2 aan voorverhuurde oppervlakte, zal na de zomer opgestart worden. De eerste fase van VGP Park Roosendaal met ca. 41.000 m2 verhuurbare oppervlakte is eveneens afgerond en voor de helft verhuurd.

 

Building Tomorrow Today

Bij VGP willen we aan de toekomst bouwen door vandaag het juiste te doen, door zaken te doen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Door een evenwicht te vinden tussen resultaten, tradities, innovatie en duurzaamheid.   Voor 2020 hebben we onszelf verbeterde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling opgelegd. Als onderdeel van een allesomvattende strategie om ecologische duurzame oplossingen te voorzien voor onze huurders en onze eigen activiteiten, hebben wij ons voorgenomen om minstens het BREEAM ‘Very Good’ certificaat te verkrijgen voor al onze nieuwe bouwprojecten en om hernieuwbare energie te halen uit zoveel mogelijk bronnen die beschikbaar zijn in onze parken – te beginnen met de verhoging van investeringen in zonnepanelen op daken. Hiermee willen we onze huurders en de gemeenschappen waarin we actief zijn maximaal ondersteunen in het beheer van hun ecologische voetafdruk.

 

Waarde creëren dankzij hernieuwbare energie  

Het is misschien moeilijk voor te stellen dat er een plek is die beter geschikt is om zonne-energie om te zetten in elektriciteit dan de uitgestrekte daken van de logistieke magazijnen van VGP.   Een zonnedak stelt de klanten van VGP in staat om lokaal geproduceerde groene energie te verbruiken zonder dat dit een esthetische belasting vormt voor hun lokale gemeenschappen. Andere voordelen van deze gedecentraliseerde bijdrage aan de energieproductie zijn onder meer meer meer continuïteit en beschikbaarheid van energie op specifieke industriële logistieke parken en de omliggende gemeenschappen, terwijl de potentiële lasten voor het netwerk worden verminderd.

 

De belangrijkste projecten met zonnepanelen in aanbouw zijn VGP Park München, VGP Park Nijmegen en VGP Park Roosendaal. Vijftien nieuwe projecten in Duitsland en twee projecten in Nederland zijn in uitvoering en er wordt onderhandeld over extra installaties in andere landen. Zo zijn er projecten voor de installatie van zonnepanelen die ongeveer 53 megawatt elektriciteit opwekken op piekvermogen (MWP) geïnstalleerd op VGP-magazijnen of die in de pijplijn zitten. Na voltooiing zullen deze installaties voldoende elektriciteit leveren voor 11.605 huishoudens en de CO2-uitstoot met 6.755 ton per jaar verminderen.  

 

De 2 parken in Nederland, VGP Park Nijmegen en VGP Park Roosendaal, maken deel uit van deze projecten. Zo wordt het dak van VGP Park Nijmegen momenteel voorzien van meer dan 13.000 zonnepanelen, goed voor 4.580.00 kWp. Op het dak van VGP Park Roosendaal zullen de volgende weken 14.600 zonnepanelen geïnstalleerd worden, goed voor 4.968 kWp.  

 

Tot nu toe zijn alle bestaande projecten – goed voor 16,5 MWP - geregeld via derde partijen in de zonne-energiesector. VGP is echter in vergevorderde discussies over de installaties van nog eens 36,8 MWP, waarvan de meeste directe investeringen door VGP zullen vergen. Een nieuwe onderneming, VGP Renewable Energy N.V., is opgericht om in samenwerking met de huurders van VGP de uitrol van fotovoltaïsche installaties uit te breiden.

Foto in kolom 6:4 verhouding

Download ons Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2019

VGP_390

Design Challenge ontwerpideeën

VGP

7/12
Loading ...