Zo maken Uturn en 4Shipping intermodaal containervervoer laagdrempelig

De binnenvaartsector loopt niet voorop waar het gaat om digitalisering. Vrachtuitwisselingsplatforms 4Shipping en Uturn willen hier samen verandering in aanbrengen en (duurzaam) containervervoer per binnenvaart bereikbaarder maken voor met name het mkb.

Lees verder Het streven van 4Shipping en Uturn is om het real-time plannen en boeken van intermodaal containervervoer binnen enkele maanden mogelijk te maken. De beide platformen – 4Shipping mikt op de binnenvaart Uturn op wegtransport – streven naar het eenvoudig kunnen berekenen van intermodale vervoersopties. Daarbij krijgen ze steun van de Erasmus Universiteit in de vorm van geavanceerde algoritmes, waarmee het voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld een verlader of expediteur, mogelijk wordt om de beste optie te kiezen voor een specifiek transport van een lading.

4Shipping en Uturn containervervoer

Flexibiliteit in supply chain

Voor Uturn is de uitbreiding met intermodaal containervervoer door middel van binnenvaart een toevoeging die het platform tweeledig moet helpen. Niels Duijvestijn, CCO bij het platform: “We willen enerzijds voet aan de grond krijgen bij het containervervoer per binnenvaart  en anderzijds onze klanten toegang geven tot meer mogelijkheden. De vraag naar flexibiliteit in de supply chain is, zeker sinds de uitbraak van covid-19, enorm gestegen.”

Containervervoer

Jan Snoeij is oprichter van het platform 4shipping. De schipperszoon lanceerde in 2017 een app die binnenschippers en verladers direct met elkaar in contact brengt zonder tussenkomst van bevrachters. De app blijkt al gauw een succes en zijn er de afgelopen jaren extra componenten toegevoegd voor zowel de verlader als de schipper. Zo bevat de app informatie voor schippers zoals: locaties van bruggen, sluizen en havens. Bij 4Shipping hebben zo’n 1200 verladers, bevrachters en schippers zich aangesloten. Daarnaast is ruim drie miljoen ton aan vracht via het platform vervoerd in ongeveer 5.000 vaarten, goed voor een besparing van 12.000 ton CO2 in vergelijking met wegvervoer over de weg (40 procent reductie).

Meer inzicht barge transport

Wat de CCO op termijn graag zou zien, is dat verladers die bijvoorbeeld een containeropdracht voor railtransport invoeren, deze direct verandert in een trucking opdracht als die wel beschikbaar is. “Deze samenwerking helpt ons minimaal aan meer inzicht in barge vervoer.”

Erasmus Universiteit Rotterdam School of Management (RSM), die binnen dit project verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de slimme algoritmes, houdt zich actief met de haven bezig, onder meer vanuit de leerstoel Global Supply Chains and Ports. De onderzoeksgroep is betrokken bij veel toegepaste projecten op het gebied van havenlogistiek en internationale ketens en is internationaal gerenommeerd. Onderzoekers die werken op het gebied van digitale platforms en container transport dragen bij aan dit project.

Containervervoer

Efficiencyslag maken

De behoefte aan meer flexibiliteit zorgt voor een enorme groei bij transportplatformen. Toch merkt Duijvestijn dat veel bedrijven nog wat huiverig zijn om te veranderen, van vervoerder of modaliteit. “Veelal de boel de boel laten is gangbaar. Wij willen inzicht geven in welke ritten je wel of niet via een platform wil geven. Nu starten verladers en expediteurs vaak pas met het plaatsen van een opdracht als de vaste vervoerder geen tijd of capaciteit heeft.” Hij hoopt voor de bestaande en nieuwe klanten nog een efficiencyslag te kunnen maken. “Uiteindelijk willen we het hele vraagstuk rond de container oplossen. Dat we met vrachtwagens zijn gestart is eenvoudig uit te leggen, die heb je immers last-minute altijd nodig.”

 

Intermodaal containervervoer mkb

De beide platformen melden dat de kracht van de samenwerking ‘enerzijds zit in het kunnen realiseren van intermodaal containervervoer en intermodale logistieke ketens en anderzijds in het kunnen aanbieden van de gewenste betrouwbaarheid door eenvoudig te kunnen wisselen tussen modaliteiten’. “Klanten vragen erom en eerlijk gezegd zouden we ons niet tot wegtransport en binnenvaart willen beperken maar ook rail toevoegen. In elk geval krijgen mkb’ers en expediteurs toegang tot de duurzamere binnenvaart optie.”

Logistieke speeddate


4Shipping en Uturn containervervoer

9/10
Loading ...