Brabants onderonsje in digitalisering

Ketenoptimalisatie met behulp van digitaliseringstechnieken bracht de gezamenlijke Brabantse logistieke sector bij elkaar in een nieuw project DDSZ - Digital Data Square Zuid-Nederland.
Er zijn vier proeftuinen ingericht.

Header foto in kolom - 6:4 verhouding

Toegevoegde waarde creëren voor supply chains

Het consortium gaat aan de slag met slimme oplossingen en toepassingen gericht op proces- en ketenoptimalisatie. De samenwerking moet leiden tot een set generieke tools en oplossingen, die toegevoegde waarde creëren voor het supply chain werkveld op het gebied van data- en digitaliseringstechnieken. Op 21 september was de kick-off van het project. Alle deelnemers voor de eerste keer fysiek bij elkaar. Het project krijgt financiële steun in de vorm van een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de Provincie Noord-Brabant. Tot en met 31 december 2023 kunnen projecten worden gefinancierd. In het project werkt de LCB (Logistics Community Brabant) samen met de regiopartners op logistiek gebied, dat zijn Rewin West-Brabant, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant.

Dit zijn de vier proeftuinen  

 •  AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming) waarbij de laatste AVS-technieken worden doorontwikkeld, getest en in de praktijk toegepast.  Met name inzet van AVS voor het onboarden en trainen van medewerkers krijgt hierbij de aandacht
 • Robotisering en data-driven robotiseringstechnieken worden in de proeftuin doorontwikkeld en getest, zodat bijvoorbeeld complexe multitask pick-and-pack processen gecombineerd en gekoppeld kunnen worden
 • SSCC (Smart Supply Chain Contracts) combineert Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain en identifying (SSI/DID’s) technieken in cloud oplossingen, zodat deze werkbaar in te zetten zijn voor zelfregulerende supply chain processen 
 • Digital Twin waarbij de Digitale Atlas zodanig wordt doorontwikkeld, dat met één druk op de knop realtime de bereikbaarheid van Zuid-Nederland beschikbaar is

Basisconditie en aanpassingsvermogen vergroten 

Bas Holland is namens LCB de projecttrekker en ziet grote uitdagingen. “Supply chains lopen achter ten opzichte van andere sectoren als het gaat om het benutten van aanwezige data en het toepassen van nieuwe technieken om de potentiële datawaarde uit te bouwen. Er liggen veel uitdagingen op ons logistieke bordje. 

Factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing en supply chain verstoringen, allemaal benadrukken ze het belang van een innovatieve en toekomstbestendige supply chains. DDSZ verstrekt de basisconditie en het aanpassingsvermogen van bedrijven in de supply chain. Dit doen we niet op papier, maar op de werkvloer en niet alleen voor het groot bedrijf, maar juist ook voor het MKB. Bedrijven zijn vaak onbekend met de mogelijkheden en hebben vooroordelen over gebruik van datatechnieken. Met DDSZ halen we de vooroordelen en belemmeringen rondom toepassing van data- en digitaliseringstechnieken weg. We verhogen de digitaliseringsgraad waardoor de impact van de supply chains op het klimaat afneemt.”

Bas Holand

Dit gaat DDSZ opleveren  

 • Meer doen met dezelfde middelen door slimme oplossingen gericht op proces- en ketenoptimalisatie
 • Realiseren van een kennisintensief supply chain werkveld met maatschappelijke impact 
 • Verduurzaming van supply chains door toepassing van datatechnieken om een slimmere bezetting van capaciteit te realiseren en onnodige handelingen te voorkomen
 • Afname van repeterende werkzaamheden waardoor de productiviteit stijgt evenals het zelforganiserend en creatief vermogen
 • Frictieloos werken in de keten doordat het manueel controleren van informatie niet meer nodig is
 • Versterking innovatievermogen bedrijfsleven
 • Uitbouwen van het open innovatiesysteem met learning communities
 • Ontwikkelen van toekomstbestendige werknemers
 • Vergroten van schaalbaarheid en aanpassingsvermogen van bedrijven

 

 

In cijfers: 

 • DDSZ zorgt voor CO2-reductie door vermijden van 3.000.000 wegkilometers en circa 2.000 ton CO2-reductie
 • Als er buiten de 16 cases nog 100 bedrijven aan de slag gaan met DDSZ oplossingen levert dat circa 12.500 ton CO2-reductie op
 • Het realiseren van bedrijfscases waar 5 tot 10 tools uitkomen die sectorbreed kunnen worden ingezet
 • Het opstarten van 3 onderzoekstrajecten op basis van de uitkomsten van pilots
 • Het verspreiden van resultaten bij minimaal 250 andere bedrijven in de logistiek

Optimus

Digitale proeftuinen

4/10
Loading ...