Bouwhubs kunnen grote hoeveelheid 
kilometers reduceren

Meer dan de helft van de ritten van en naar bouwplaatsen is overbodig, tenminste als steden besluiten om maximaal in te zetten op hubs aan de rand van de stad als verzamellocatie van bouwmaterialen. Het idee begint steeds meer werkelijkheid te worden. Voor bouwbedrijven zelf is interessante game ontwikkeld, bouwlogistiek@work.

Lees verder 


Eindhoven neemt de aanbevelingen ter harte die afkomstig zijn uit eerdere projecten op bouwlogistiek gebied in steden als Amsterdam en Utrecht. Tot eind 2022 staat de bouw van 13.000 woningen gepland, de helft moet in het centrum van de stad een plekje krijgen. De overlast van bouwverkeer zorgt nu al voor slapeloze nachten bij het gemeentebestuur, dat vervolgens raad vroeg bij SmartwyZ.nl, het mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland. “Hoe leggen we het bouwverkeer aan banden?”

 

Bundelen maakt biedt enorme kansen

De oplossing ligt in het efficiënter uitvoeren van logistieke processen, door materialen te bundelen vanuit een centraal punt. Overheid en bouwbedrijven gaan nu om tafel en willen lessen leren uit TKI Dinalog projecten. Die projecten (onder andere in Utrecht en Amsterdam) lieten zien dat het anders kan, althans op pilotniveau. Van de ritten met bouwmateriaal kan 50 tot 80 procent achterwege blijven met een besparing van 260.000 kilometers in deze specifieke situaties. Omgerekend naar de Eindhovense werkelijkheid vertaalt zich dat in een potentiële reductie van 3 miljoen transportkilometers voor in totaal 21 bouwprojecten, die de stad de komende jaren over zich heen krijgt.

Overzicht houden vanuit een control tower

De oplossing waaraan wordt gedacht is de inzet van een ‘bouwhub’ als verzamellocatie van bouwmaterialen aan de rand van de stad. Vanaf deze locatie worden dagpakketten naar bouwplaatsen getransporteerd. Dit maakt het mogelijk, dat alleen die materialen op de bouwplaats komen die echt nodig zijn, just-in-time. TKI Dinalog prijst de inzet van control towers aan om het overzicht te houden op wat wel en niet zinvol is om bij elkaar te brengen in een bundeling.

Illu bouwhub

Als het lukt gaan alle partijen profiteren – gemeenten, bouwbedrijven, transporteurs èn bewoners

Niet zonder flinke investeringen

Want het gaat allemaal niet vanzelf, niet zonder investering; zo weten de initiatiefnemers. Voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van bouwlogistiek zijn namelijk:

  • inzicht in de integrale ketenkosten
  • samen tactisch en operationeel plannen op basis van gedeelde informatie
  • voldoende schaalgrootte in bouwhubs om kosten te verlagen
  • een goed doordachte locatie van de hubs
  • inzicht in de operationele logistieke prestaties
  • een actieve rol van de lokale overheid bij aanbesteding en vergunningverlening

 

Dat is niet gering, maar als het lukt gaan veel partijen profiteren. De gemeente weet de overlast van het bouwverkeer tot een minimum te beperken, bouwbedrijven krijgen op de bouwplaats hun materialen in de juiste volgorde en op het juiste moment. Transportbedrijven kunnen hun lading makkelijker en sneller afleveren met minder wachttijd en zonder gedoe in binnensteden.

Game – bouwlogistiek@work


‘Logistiek tussen de oren krijgen’ – dat is het doel van een nieuw ontwikkeld game, bouwlogistiek@work. Ook tussen de oren onder een bouwhelm. TNO bedacht het game, Dura Vermeer was één van de eersten die er mee aan de slag gaan onder leiding van logistiek manager Bouwe van der Tuuk. “Nu heeft iedereen het al snel over het opzetten van een hub om bouwplaatsen te bevoorraden. Maar er is veel meer: het aanvoerproces, de losmogelijkheden, ruimte voor opslag. De game is ideaal om inzicht te geven in waar je als partners tegenaan loopt op logistiek gebied. Het laat zien aan medewerkers dat ruimte, materiaalstroom en informatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarmee hebben een perfecte trainingstool in handen, want je ziet direct de gevolgen van beslissingen.”


Drie regio’s willen meer

Bouwlogistiek

10/11
Loading ...