Het logistieke landschap van de toekomst

Nieuwe visies op distributiecentra 

CAST, het Tilburgse centrum voor architectuur en stedenbouw, schreef eind vorig jaar een challenge uit voor ontwerpbureaus met als titel ‘Out Of The Box’. Wat was de uitdaging: kom met een creatieve oplossing om de toenemende verdozing van Brabant tegen te gaan. Vier ontwerpteams gingen deze challenge aan en zijn met spectaculaire ontwerpen voor een duurzame inpassing van distributiecentra in het Brabantse landschap.

Lees verder 


Foto in kolom - 6:4 verhouding

De Gouden Doos

Landscape on Demand

Brabantse Stroom

(In)tangible Superstructures


Tilburg-Waalwijk is dit jaar voor tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot de Logistieke Hotspot van Nederland. Een mooi resultaat, keerzijde is dat de logistieke hotspot als aantrekkelijke vestigingslocatie-locatie uit zijn voegen begint te barsten. In met name Tilburg dreigt volgens veel criticasters en burgers een monocultuur te ontstaan van grijze distributiecentra waar kraak nog smaak aan zit.

 

Nieuw bedrijventerrein

De gemeente Tilburg wil de bouw van nieuwe distributiecentra faciliteren en heeft recent – ondanks fel verzet van bewoners en milieuorganisaties – van de gemeenteraad groen licht gekregen voor de realisatie van een nieuw logistiek bedrijvenpark aan in het gebied Wijkevoort. In dit gebied ten westen van Tilburg en het nabijgelegen Gilze, langs de A58, moet een nieuw duurzaam bedrijventerrein worden gerealiseerd van tachtig hectare.

 

Hoge duurzaamheidseisen

Volgens de verantwoordelijk wethouder Berend de Vries (D66) moet de crème de la crème van de logistiek en maakindustrie zich vestigen op dit bedrijvenpark. Zij moeten zich aan allerlei duurzaamheids- en kwaliteitseisen houden die de gemeente stelt, zoals bijvoorbeeld het hebben van zonnepanelen op alle daken. De hele naburige wijk Reeshof moet daarmee van stroom worden voorzien.

 

Vier video’s

Bij het vaststellen van de richtlijnen voor de inrichting van een toekomstige bedrijventerrein zoals Wijkevoort kan de gemeente Tilburg wellicht ook inspiratie opdoen bij de teams die deelnamen aan ‘Out of the box’ challenge, vier video’s van de ontwerpteams: De Gouden Doos, Package to the People & Landscape on Demand, Brabantse Stroom en (In)tangible Superstructures.

 

Expositie Summit Logistieke Hotspots

De ontwerpen voor het logistiek landschap van de toekomst worden geëxposeerd tijdens de komende Summit Logistieke Hotspots dinsdag 10 november aanstaande in het distributiecentrum van Bolk Logistics in Almelo.


De Gouden Doos: met logistiek vastgoed de hoogte in

Met De Gouden Doos wordt door het ontwerpteam Vincent van Heesch, Bram van de Sanden, Lex Hildenbrant en Nout Sterk bestaand vol ingezet op efficiëntie, resulterend in een groots icoon. Een gouden statement, dat prikkelt en aanzet tot denken. Met dit ontwerp wil het team van De Gouden Doos een antwoord geven op de vraag of we met logistiek vastgoed de hoogte in kunnen, zoals we ook woningen en kantoren stapelen?

 

Package to the People & Landscape on Demand 

Het ontwerpteam Peter Hermens, Klasien van de Zandschulp, Gerjan Streng en Thijs van Spaandonk bestaat uit twee denklijnen. In Landscape on Demand laten groeiende logistieke loodsen als tijdelijke voorzieningen prachtige gebruikslandschappen achter. In Package to the People krijgt de logistiek een plek in de bestaande stad. Vraag is welke kansen biedt dit idee voor de toekomst?

 

 

 

Brabantse Stroom

In Brabantse Stroom speelt het Wilhelminakanaal een belangrijke rol. In vier ruimtelijke strategieën wordt de potentie van dit landschappelijke element volop benut volgens de ontwerpers Alexander Herrebout, Carolien Schippers en Moon Brader. Uitgangspunt van dit ontwerp is de vraag: Kan samenwerking op regionaal niveau concurrentiestrijd tussen gemeenten ondervangen?

 

 

 

(In)tangible Superstructures

Hoe kunnen we de bestaande, verouderde en versnipperde bedrijventerreinen, de ondoorwaadbare schil tussen stad en buitengebied, transformeren? (In)tangible Superstructures is een voorstel voor een nieuw landschap en een nieuwe gebouwtypologie. Een extreem efficiënt logistiek landschap dat tegelijkertijd prettig en leefbaar is, en ruimte biedt voor natuur, recreatie en regeneratie aldus dit ontwerpteam dat bestaat uit Janna Bystrykh, Sanne van den Breemer, Jelle Homburg.


Bouwhubs in aanbouw

logistieke landschap van de toekomst

9/11
Loading ...