Waar is wel personeel?

De zuidelijke regio’s verdelen al jaren op rij de titel Logistieke Hotspot. De vraag is hoe lang nog nu de beschikbaarheid van personeel steeds belangrijker wordt en het aanbod in het zuiden krapper. De regio’s van boven de rivieren komen met strategisch personeelsbeleid rap dichterbij. 

 

Tilburg-Waalwijk prolongeerde dit jaar de titel Logistieke Hotspot van Nederland. Gevolgd door West-Brabant. Recordwinnaar Venlo Venray moest op plek vier dit jaar Almere-Lelystad voor zich dulden. Een belangrijke reden is de relatief ontspannen arbeidsmarkt in die regio waar het in Noord-Limburg juist moeilijk is om mensen te vinden.  

 

Het is helder: de zuidelijke hotspots krijgen steeds meer concurrentie van regio’s boven de rivieren. Naast beschikbarheid van grond, wordt de beschikbaarheid van personeel een steeds belangrijker criterium en juist daar zetten de ‘noorderlingen’ vol op in. En met succes. Zo blijkt ook uit de deelverkiezing ‘beschikbaarheid personeel’ De nummers 1 en 2 zijn respectievelijk Twente (Almelo-Hengelo-Enschede en Almere-Lelystad-Zeewolde.  

 

Maar welke initiatieven nemen deze ambitieuze hotspots ‘van boven de rivieren’ om de logistieke arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken?

Foto - 6:4 verhouding

Twente


Foto - 6:4 verhouding

A12 Corridor


Foto - 6:4 verhouding

Almere-Lelystad-ZeewoldeTwente (Almelo-Hengelo-Enschede)

In Twente wordt zwaar ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen. Dit versterkt arbeidspositie van de Twentse beroepsbevolking, is het idee. In nauwe samenwerking met regionale samenwerkingspartners én de Topsector Logistiek geeft de regio de komende periode fysiek vorm aan de Logistieke Learning Community op een aantal locaties in Twente. Ben Gerrits, manager Port of Twente: “Vanuit het Twents Huis van de Logistiek hebben we het afgelopen jaar met onze samenwerkingspartners veel bereikt met als highlights de realisatie en lancering van de publiekscampagne en het platform indelogistiek.nl en de Week van de Logistiek.”    

 

Het WSP Werkplein Twente is één van de samenwerkingspartners en deze instantie ontwikkelt hotspot Twente projectmatig initiatieven om langdurig bijstandsgerechtigheden uitkeringsonafhankelijk te maken. Eén van de initiatieven is het ‘Werk-fit Traject’ programma waarbij deelnemers een traject van 13 weken doorlopen met het perspectief van een jaarcontract met doorbetaling bij een deelnemende uitzendorganisatie of verlader. Tijdens het traject krijgen de deelnemers een werkervaringsplek aangeboden bij een werkgever. Na afloop van een traject heeft het WSP van iedere deelnemer een competentie paspoort. De deelnemers die niet in aanmerking komen voor een jaarcontract worden door het WSP elders geplaatst. Het ROC van Twente faciliteert met tenminste een vaardigheidscertificaat voor iedere deelnemer. “Gezamenlijk is een commitment afgegeven om tot 2024 duizend langdurig bijstandsgerechtigden op deze wijze aan een baan te helpen. Vóór de pandemie stond de teller op 250 personen.”      

Foto - 6:4 verhouding

 

 

A12 Corridor (Lansingerland-Zoetermeer-Zuidplas-Waddinxveen)

Om de logistieke hotspot A12 corridor aantrekkelijk te houden voor bedrijven om zich te vestigen én voor inwoners van de regio om te werken, werkt de hotspot nauw samen met overheden onderling en met marktpartijen. Beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten op middellange en lange termijn is, onder meer dor de komst van Zalando, een belangrijk punt.

 

A12 Corridor doet dit door de arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden. Drie doelstellingen staan centraal in die samenwerking: 1) intensiveren en concretiseren we de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, ondernemers en betrokken gemeenten, 2) stimuleren van leven lang ontwikkelen en 3) verbeteren van het imago van de sector.

 

Dit moet leiden tot voldoende beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten op middellange en lange termijn. Bij beleidsplannen alleen blijft het niet. Er worden actief logistieke bedrijven benaderd om de behoefte nog beter in kaart te brengen wat betreft arbeidsmarktvraagstukken. Ook werkt de hotspot via het Werkgevers service punt ZHC samen met Evofenedex en werkgevers voor de instroom van werkzoekenden uit de regio. De bedoeling is deze samenwerking uit te breiden via het WSP Midden Holland waardoor de regio wordt vergroot met de gemeenten Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda en de potentie aan arbeidskrachten ook. Daarnaast start A12 Corridor een leer- weektraject in samenwerking met bedrijven. Een praktisch opleidingstraject waarin werkzoekenden vaardigheden en kennis opdoen van logistieke processen.

Foto - 6:4 verhouding

 

 

 

Almere-Lelystad-Zeewolde

Piet Mathot is als programmamanager verantwoordelijk voor de personeelskant in de regio: “We zijn bezig met een traject waarin 15 deelnemers van het werkbedrijf Lelystad door MBO College Lelystad in 24 weken worden omgeschoold tot logistiek medewerker. Dit is een hybride traject samen met logistieke bedrijven. Momenteel werken we samen met 15 bedrijven samen in Flevoland. We hopen dat dit aantal spoedig zal verdubbelen. Wij streven ernaar om de komende twee jaar 100 tot 120 banen via leer -werk trajecten te realiseren.” Om nog succesvoller te zijn, is Almere-Lelystad in gesprek met de regio Amsterdam voor samenwerking. De hotspot Almere-Lelystad heeft nu.35-40 vacatures. 

Foto - 6:4 verhouding

Logistieke Hotspot

11/11
Loading ...