Gezond de eindstreep halen

Duurzame inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers zien in dat er wat moet gebeuren om iedere werknemer inzetbaar te houden. Gezondheidsprogramma’s maken werknemers en werkgevers bewust van ieders rol. In de praktijk zien we verschillende aanpakken. We lichten er drie uit.

Meer doen met data – drie cases_369

Vitaal aan het werk bij Jongeneel Transport

Expertise Lean en gezondheid uitwisselen

Funding voor fitte medewerkers

Vitaal aan het werk

Werken aan vitaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vindt Sectorinsituut Transport & Logistiek. Daarom helpen ze bedrijven een handje met een complete en gestructureerde aanpak. Een aanpak die moet zorgen voor blijvende aandacht voor vitaal werken bij werknemers: Vitaal aan het werk.

Bekijk in het filmpje hoe Jongeneel Transport, Van der Helm - Hudig en Overmeer Logistics deze methode hebben uitgerold in hun organisatie.

Jongeneel heeft onder meer de inzetbaarheidscheck van STL ingezet. Het transportbedrijf uit Valkenburg (Zuid-Holland) deed dat om twee redenen. Enerzijds om te kunnen sturen op verzuim, dus ook op kosten, en ten tweede om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in het bedrijf te borgen. Jongeneel wist door middel van het programma van STL het verzuimpercentage van 6 procent terug te brengen naar 1,6 procent. De inzetbaarheidscheck heeft Van Helm-Hudig het inzicht opgeleverd dat ze kunnen zien dat hun werknemers vitaal willen blijven en dus intrinsiek gemotiveerd zijn om zelf een steentje daaraan bij te dragen. Een chauffeusse van Overmeer Logistics bevestigt dat in het filmpje: “Het heeft mij kwaliteit van leven gegeven, omdat ik veel beter beweeg en veel meer energie heb gekregen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het jaren geleden al had moeten doen.”

 

De aanpak is gebaseerd op bewustwording onder werknemers, zet aan tot actie en draagt bij aan volhouden van de ingeslagen weg. STL werkt volgens deze drie stappen:

 

1. Bewustwording
  • Communiceren met werknemers over de aanpak.
  • Collectief uitzetten van de inzetbaarheidscheck onder werknemers.
  • Eventueel uitbreiden met vitaliteitsonderzoeken op het bedrijf of zelfs een compleet Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
  • Rapportage met bedrijfsresultaten, in vergelijking met de sector. Deze worden besproken in een workshop met o.a. directie en personeelszaken en wordt samen vertaald naar een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf te verbeteren. 

 

2. Actie
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van het plan van aanpak door het bedrijf. De  workshops leefstijl, fysiek of mentaal voor werknemers kunnen hier onderdeel van zijn.
  • Werknemers die het risico lopen uit te vallen krijgen een persoonlijk gesprek of  begeleiding om hun inzetbaarheid te verbeteren. 

 

3. Volhouden
  • STL evalueert het plan van aanpak en bespreekt of aanvullende acties gewenst zijn.
  • Herhaalcheck wordt ingepland. Bedoeld om te kijken hoe het er een jaar later voor staat.
  • Eventueel aangevuld met een collectief vitaliteitsonderzoek. 
  • Ook van de herhaalrapportage kan een bedrijfsrapport worden gemaakt. Zo kan het bedrijf zien of het plan van aanpak de inzetbaarheid heeft verbeterd. 

 

 

Expertise Lean en gezondheid uitwisselen

Twee grote werkgevers in de regio Zwolle, Scania en Isala, gaan elkaars expertise om continu te kunnen verbeteren benutten. In de samenwerkingsovereenkomst staan het leren van elkaar en het versterken van beide innovatieve organisaties centraal. Isala deelt haar kennis op het gebied van het bevorderen van de gezondheid van medewerkers met Scania en de truckbouwer deelt haar kennis met Isala op het gebied van de Lean managementfilosofie- en aanpak.

Meer doen met data – drie cases_371

Rob Dillmann, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala en Johan Uhlin, Managing Director van Scania tekenden de intentieverklaring voor de samenwerking.

 

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Isala is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een bovenregionale functie, waar patiënten terecht kunnen voor algemene ziekenhuiszorg en hoog complexe zorg. Scania hecht grote waarde aan de gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers. De organisatie heeft een intern healthcenter dat diverse activiteiten aanbiedt om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Om dit nog verder te professionaliseren zal Isala onder andere beweeg- en preventieprogramma’s aanbieden en scholing gaan geven aan de gezondheidsprofessionals bij Scania.

 

Lean-expertise: continu verbeteren

De Zweedse truckfabrikant Scania werkt al jarenlang volgens de Lean-managementfilosofie en –aanpak, waarbij continu verbeteren centraal staat. Scania draagt haar expertise op dit gebied graag over aan Isala, die ook werkt volgens het Lean-principe. Isala wil haar patiënten steeds betere zorg bieden en om dat te realiseren is het optimaal inrichten van bedrijfsprocessen cruciaal. Scania-medewerkers zullen onder andere als docent worden ingezet binnen de Lean-opleiding van Isala en Isala Lean-trainers gaan meelopen bij Scania.

Meer doen met data – drie cases_372

Funding voor fitte medewerkers

Pon is al best een tijdje bezig met de gezondheid van haar medewerkers. Hun gezondheidsprogramma Pon Fit stamt al uit 2006 en in 2015 won het bedrijf er de prijs ‘gezondste bedrijf van Nederland’ mee. Meer dan tien jaar geleden voelde Pon al de urgentie op basis van onderzoek waaruit bleek dat in 2020 de helft van de Nederlanders aan een chronische aandoening leidt. En van de voorspelling dat van de jongeren tot 25 jaar op termijn twee keer zoveel mensen gebukt zullen gaan onder overgewicht dan oudere generaties.

 

Pon Fit is gebouwd op de drie pijlers: verzuimmanagement, risicomanagement en gezondheidsmanagement. ‘Met Pon Fit geven we iedereen ruim baan om op een gezonde manier te werken en actief bezig te zijn met zijn gezondheid. We ondernemen daartoe gerichte acties en verwachten van onze partners dat ook zij de lat hoog leggen. Samen maken we het verschil”, aldus Rik-Jan Modderkolk, manager Pon Fit.  

 

Naast aandacht voor het vasthouden van talentvolle medewerkers heeft het bedrijf de afgelopen jaren dus veel energie gestoken in het vitaal houden van medewerkers. Dit viel ook ONVZ op. Speciaal voor Pon heeft de zorgverzekeraar daarom een propositie gemaakt met daarin een substantiële funding voor het gezondheidsprogramma Pon Fit: ‘JobFit’ genaamd. Hoe meer mensen zich aansluiten bij het collectief, hoe meer funding vanuit ONVZ Pon krijgt en hoe beter het is voor alle medewerkers van Pon. Daarnaast investeert ONVZ extra in Pon Fit bij verkregen gezondheidswinst. Hierdoor kan Pon meer investeren in preventie en de weerbaarheid van haar mensen verder vergroten.

Meer doen met data – drie cases_370

AH poster dc 2020

Drieluik gezondheidsprogramma’s

4/14
Loading ...