5 fieldlabs voor robots

Ruim de helft van de bedrijven in Nederland heeft geen plan om te robotiseren, blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau InfoResults. Voornaamste reden is dat bedrijven onvoldoende kunnen inschatten wat de toegevoegde waarde is. Desalniettemin is de verwachting dat robotisering binnen de logistiek – mede onder invloed van personeelstekorten- een grote vlucht neemt. Vooruitlopend zijn in het kader van het nationale programma Smart Industry fieldlabs opgericht, waar op tal van locaties in Nederland onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en kennisinstituten aan hand van praktijksimulaties onderzoeken wat de invloed is van robotisering en automatisering op bedrijfsprocessen. Vijf testlocaties, waaronder die van het Duitse Fraunhofer IML.

Foto - 6:4 verhouding.

AML Fieldlab, Eindhoven


Foto - 6:4 verhouding

Fieldlab Robotics, Roermond


Foto - 6:4 verhouding

Sharehouse, Rotterdam


Foto - 6:4 verhouding

AI for Retail Lab, Delft


Foto - 6:4 verhouding

Fraunhofer IML, Dortmund

‘De verwachting is dat robotisering een grote vlucht neemt.’

AML Fieldlab: logistieke innovatiehart voor de maakindustrie

Het Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) heeft afgelopen mei zijn real-life testomgeving op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven gelanceerd. In deze testomgeving experimenteert het Fieldlab met onder andere AGV’s en andere robotica, om kennis te ontwikkelen op het gebied van productielogistiek, optimale productieplanning en voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de maakindustrie. “We bieden de toeleverketen in de maakindustrie de mogelijkheid een slag te maken in productiviteit, doorlooptijd en supply chain kosten. Door automatisering en planning te optimaliseren kan met minder logistieke middelen en investeringen een snellere levertijd en een hogere productiviteit gerealiseerd worden”, zegt Erik Vermeulen, programmamanager van het Fieldlab AML. “We bouwen kennis op over simulatie, integratie en IT-connectivity, supply chain orchestratie en mobiele robots. Dit demonstreren we in de real-life testomgeving.” Het fieldlab test met name nieuwe logistieke oplossingen voor de kleinserie maakindustrie, waar nog altijd veel manueel wordt gewerkt. In het AML Fieldlab wordt op dit moment met partners Yaskawa en Grenzebach praktijkcases getest van automatische oplossingen onder andere op het gebied van robotica en AGV’s, maar ook op het gebied van mobile robots. Zowel autonoom aan en afleveren aan het magazijn als direct naar de productie van onderdelen. De oprichters van AML Fieldlab zijn IJssel Technologie; Rubix; KMWE; Brainport Industries; TU/e en de Erasmus Universiteit.

Foto - 6:4 verhouding

Fieldlab Robotics is er vooral voor het mkb

Het Field Lab Robotics in Roermond zag vorig jaar juni het levenslicht en is het eerste officiële fieldlab van de provincie Limburg. De initiatiefnemers van het Field Lab Robotics zijn Robomotive, Madolex Group en AGVR. Daarnaast zijn Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen, Accerion, TripleOre en Pharox als partner aangehaakt. Doel van het Field Lab Robotics is het laten zien wat nu al geautomatiseerd kan worden in de maakindustrie, in productieomgevingen en in de logistiek. De participerende bedrijven en kennisinstellingen laten robots, AGV’s, autonoom handelende machines en intelligente software samenwerken. Bedoeling is dat ondernemers met eigen ogen kunnen zien wat er haalbaar en betaalbaar is. Het Field Lab Robotics wil zich de komende jaren  ontwikkelen tot hét robotica expertisecentrum en – netwerk van en voor de provincie Limburg. Deze doelstelling moet gehaald worden aan de hand van live demonstraties van robots, agv’s, zelfsturende machines en sofware. Daarnaast wil het fieldlab innovatie van nieuwe producten stimuleren door de nieuwste technologie in te zetten. Kennisdeling met bedrijven en onderwijs en dan met name de vertaalslag naar het MBO is een andere belangrijke ambitie van dit fieldlab dat volgens eigen zeggen werkt aan een realistische roadmap voor de komende twee jaar. Met een duidelijke koers inclusief businessplan voor een of meer sectoren: maakindustrie, logistiek, agrofood en zorg.

Foto - 6:4 verhouding

Sharehouse zoekt naar optimale samenwerking tussen mens en technologie

Het onderzoeksproject Living Lab - Sharehouse is een gezamenlijk initiatief van 25 partijen waaronder het STC mbo college Logistiek & Vervoer, Erasmus Universiteit, TNO, Vanderlande en de gemeente Rotterdam. In het testlab doen de leden van het consortium Living Lab onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van nieuwe warehousetechnieken. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dit consortium afgelopen juli een bedrag uitgekeerd van twee miljoen euro. Daarnaast hebben verschillende organisaties een miljoen euro geïnvesteerd in geldof tijd. Het testlab wordt gerealiseerd op de Waalhaven Zuidzijde in Rotterdam. Het Living Lab-Sharehouse moet volgens de initiatiefnemers een geavanceerde omgeving worden waarin jong en oud, student en onderzoeker, leveranciers en klanten samen onderzoeken, kennis delen en leren innoveren. Daarbij worden antwoorden bedacht voor de belangrijkste uitdaging voor de logistieke sector: optimale samenwerking tussen mens en technologie. De voorbereidingen voor het Living Lab–Sharehouse zijn in september gestart. De verwachting is dat er in januari studenten aan de slag kunnen in het ‘warehouse-laboratorium’ dat wordt gerealiseerd op het terrein van het STC in Rotterdam. In het Living Lab–Sharehouse staan straks verschillende technologieën centraal: Augmented Guided Vehicles, Exoskeletten, Virtual / Augmented Reality, Wearables (zoals Google Glass, HoloLens en ProGlove) en Integrale ICT- en referentie- architectuur zoals WMS en andere logistieke softwaresystemen. Studenten van verschillende logistieke mbo-opleidingen van het STC leren tijdens hun studie proefondervindelijk werken met deze technologieën.

Foto - 6:4 verhouding

AI for Retail Lab zet in op winkel-, warehouse- en last mile-robots

Na een opstartperiode van een jaar is begin oktober AI for Retail Lab (AIRLab) van Ahold Delhaize officieel geopend in Delft. Dit laboratorium vormt een uitbreiding van het bestaande AIRLab van de retailer in Amsterdam en werd gelanceerd in samenwerking met de Universiteit van Delft. Doel van dit lab is het ontwikkelen van nieuwe robotoplossingen die geschikt zijn voor de retail. In dit laboratorium werken wetenschappers samen met partners, studenten en startups aan nieuwe robotprototypes en -oplossingen die binnen de retail kunnen worden ingezet. Zo zal er onder meer getest worden hoe robots op de juiste manier met kwetsbare producten als fruit en groenten moeten omgaan of hoe de beeldherkenning van producten en verpakkingen verbeterd kan worden. Daarnaast verrichten wetenschappers in dit lab bijvoorbeeld onderzoek naar de wijze waarop een robot kan worden aangeleerd om repetitieve taken uit te voeren in bijvoorbeeld een orderpickomgeving. Ook worden methodes ontwikkeld om de bewegingen en coördinatie van robots en bezorgwagens te optimaliseren. Volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller biedt de vooruitgang die geboekt wordt in het onderzoek naar robotisering en kunstmatige intelligentie ook ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de magazijnen en last-mile delivery van de retailer. “Door samen te werken met partners als TU Delft kunnen en AIRLab kunnen we op een verantwoorde manier een technologische wereld creëren.”

Foto - 6:4 verhouding

Fraunhofer IML: ideale logistieke ruimte is leeg

Duitsland loopt – mede onder invloed van de vroege adaptatie van Industrie 4.0 - al jaren voorop waar het gaat om onderzoek naar nieuwe technieken op het gebied magazijnautomatisering en robotisering. Lichtend voorbeeld hiervan is het Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund. In 2011 begon dit instituut onder aanvoering van prof. Michael ten Hompel, met het LivingLab Cellular Transport Systems. Uitgangspunt van dit livinglab, dat een vloeroppervlak heeft van 1.000 vierkante meter, is de revolutionaire gedachte dat de ideale logistieke ruimte leeg is. Het idee hierachter is dat in dit testcentrum onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop massief geconstrueerde en inflexibele transport- en conveyorsystemen kunnen worden vervangen door een groot aantal kleine autonome voertuigen, waardoor de intra logistieke goederen- en materiaalstromen voor bedrijven flexibeler wordt gemaakt. Dit heeft er onder andere al in geresulteerd dat de wetenschappers van Fraunhofer IML zwerminformatie hebben geïmplementeerd gebaseerd op het model van het dierenrijk en een autonoom gedrag van de transportvoertuigen zodat ze met elkaar kunnen communiceren en hun routeplanning kunnen coördineren. Botsingen worden vermeden door een intelligent sensorconcept en, net als wegverkeer, door voorrangsregels. Het onderzoek van Fraunhofer in dit livinglab vindt overigens allesbehalve plaats in achterafkamertjes. In Dortmund kunnen bezoekers door een grote etalageraam de 60 meter lange en 17 meter brede hal het onderzoekswerk live aanschouwen. In totaal bedraagt het projectvolume van Fraunhofer IML 5,5 miljoen euro. Belangrijke partner voor het onderzoeksinstituut is system integrator Dematic.

Foto - 6:4 verhouding

Wat zijn echte innovaties?

Testlocaties – wat gebeurt daar precies

5/12
Loading ...